Mange trær i Malerhaugveien på Ensjø vil bli kappet ned i forbindelse med nye boligprosjekter!

Trær på Ensjø 2 (1) Trær på Ensjø 2 (10)

I forbindelse med 4 boligutbyggings prosjekter på næringstomter i Malerhaugveien vil mange trær bli kappet ned. Dette gjelder eiendommene Malerhaugveien 19-23, 20, 25 og 28.

Det dreier seg potensielt om minst 2 store trær, 30-40 mellomstore til store trær og sikkert 50 til 100 små til mellomstore trær. Noen av disse trærne står også i det som er regulert til Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse i VPOR for Ensjø. Flest trær vil forsvinne på eiendommene Malerhaugveien 19-23 og 28.

Noen av trærne kan ses på flyfoto fra før krigen mens andre er av litt nyere dato. Uansett så tar det mange år å gjenskape eller å få trær til å vokse seg store og flotte. Det tar også tid å få tilbake dyrelivet som finnes i og rundt disse trærne.

Det er tidligere også blitt kappet ned både store og små trær for å gjøre plass til boliger på Ensjø. I lenkene under kan du se tidligere saker der jeg har skrevet om trær som har blitt kappet ned, i hovedsak for å gjøre plass til boliger. I mange reguleringsplaner så står det at man skal ta vare på trærne eller at man skal plante ut nye trær. Skjer det eller blir det bare skrevet på papiret. Ensjø aktuell informasjon vil kommet tilbake til dette som egen sak.

Det er ikke alle trær på bildene som vil bli kappet ned, noen får sikkert lov til å stå. Jeg som skriver Ensjø Aktuell Informasjon skjønner også at endringer fra næringsbygg til boligbygg på tomter vil medføre inngrep som blant annet medfører kutting av trær. Jeg påstår likevel at trær er viktige for de som bor i et område og for de som skal flytte til et område. Jeg mener også at boligutbyggere i mindre grad ser på trær som noe positivt siden de hindrer dem i å utvikle eiendommer slik de ønsker. Dette underbygges av at trær alltid taper mot boligprosjekter.

OBS! Jeg som skriver denne bloggen er ikke en ekspert på trær og kan derfor ikke vurdere tilstand og verdi eller vurdere om det er mulig å bygge rundt noen av trærne.

Les om byens trær

Les tidligere sak om trær

Store trær ble kappet ned

Les om trærne som forsvant på Ensjø T-banestasjon

De siste bjerkene ble hugget i Gladengveien

Trær hugges i Gladengveien

Tidligere sak som stort tre som ble kuttet ned på Malerhaugven 20

Kan man bare kappe ned trær?

 

Trær på Ensjø 2 (43) Trær på Ensjø 2 (30)

Trær på Ensjø 2 (26) Trær på Ensjø 2 (8)

Trær på Ensjø 2 (21) Trær på Ensjø 2 (17) Trær på Ensjø 2 (16)

Trær på Ensjø 2 (48) Trær på Ensjø 2 (13) Trær på Ensjø 2 (6)

Trær på Ensjø 2 (5) Trær på Ensjø 2 (3)