Ved Teglverksdammen på Hasle skal det bygges ballbane og parkeringsanlegg – i nabolaget til Ensjø

IMG_3418 IMG_3406

Siden reguleringsplanen for Teglverksdammen ble vedtatt i august 2012 har det vært klart at det skal bygges ballbane på tomten mellom parkeringshuset til Hasle torg og Teglverksdammen. Tomta har ligget ubrukt lenge og en stund var det mye parkering av biler og utstyr på området helt til det ble skiltet parkering forbudt.

Arbeidet med prosjektet har tatt noe tid og igangsettingstillatelsen ble vedtatt allerede i slutten på 2016, men nå ser det ut til at det er ting på gang. Det er satt opp gjerder rundt området og det er i tillegg også satt ut merker som angir hvor det skal graves.

Det vil nok derfor snart starte gravearbeider på denne tomta. Da vil det bli gravet ut en parkeringskjeller med plass til 36 biler og på taket av parkeringskjelleren vil det etablereres en ballbane. Denne banen vil få lyskastere og 6 meter høyt nett rundt banen. Hvor stor den blir har jeg ikke funnet ut.

Dette betyr at et arbeide som startet opp så tidlig som i 2004 er i ferd med å bli sluttført. Dette vil bli et bra tilskudd til de allerede eksisterende banene i området. MEN som i alle bygge prosjekter på Ensjø området, så skal selvsagt de tre eneste trærne (bjørk) kappes ned, enda de ligger i et hjørne av tomta.

Les sak om reguleringsvedtaket

Les om åpningen av Teglverksdammen i august 2015

 

 

IMG_3409 IMG_3413

TEGLVERKSDAMMEN-BJORBEKK_LINDHEIM