Ensjø før og nå – Gladengveien/ Stålverksveien/ Bertrand Narvesensvei 1950, 1971, 2006 og 2016

Gladengveien og Gladengenpark  Ensjø gladengveien mm 030

Med ujevne mellomrom legger jeg ut noen tilbakeblikk på Ensjø sin nære fortid, under tittelen «Ensjø før og nå». I dag har turen kommet til krysset Gladengveien/ Stålverksveien/ Bertrand Narvesensvei med fokus på boligprosjektet Gladengen park.

På kart frem til 1984 så var dette bare en tomt som ikke ble benyttet til noe, men fra 1984 kan man se det har kommet noe bil relatert på tomta. Det har etterpå vært noe bil salg på tomta, helt frem til man bygde boligprosjektet Gladengen park.

Det spesielle med denne tomta var at den eneste kjente åpne delen av Hovinbekken gikk langs kanten på denne tomta, helt til den i 2011 ble lukket for å bygge boligprosjektet. Det er i forbindelse med Ensjø planene laget en park der hovinbekken gikk.  Nå er man i sluttfasen på å ferdig stille Stålverksparken og et vannspeil der bekken igjen skal gå oppe i dagen!

Bilde oppe til venstre er lånt fra EBY (tatt 2006), bilde til høyre er mitt eget (tatt nå). Bilde nede til venstre er fra Finn.no kart/historiske (1971) og til høyre fra Oslo bilder – Widerøes Flyveselskap / Vilhelm Skappel (1950)

Les tidligere sak om historiske Gladengveien

 

Gladengveien 12 1971  Gladengveien bertrand narvesensvei

 

Ensjø gladengveien mm 043