Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø – se forskjellen fra 2011 til 2016

Hovinbekken 2011  Hovinbekken 2016

I denne saken har jeg laget en kort video om Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø. Jeg har også lagt ved tidligere videoer fra Hovinbekken på det samme området, så du kan se før og nå. Bildene over er tatt omtrent på samme sted med 5 års forskjell.

I mange år var Hovinbekken en lukket bekk som for det meste gikk i rør under bakken, men på et lite område på Ensjø lå bekken åpen i dagen i ca 100 meters lengde. Det er der boligprosjektet Gladengen park i Gladengveien 10 nå ligger.

Tidligere så var Hovinbekken en utfordring på Ensjø. Når det regnet kraftig så gikk den over sine bredder og rørene i bakken var ikke store nok til å ta unna alt vannet, så da kom den ufrivillig opp i dagen og forårsaket kaos. Se sak med bilder av flom fra 2009.  Les om oversvømmelsene i Gladengveien på grunn av Hovinbekken .

I slutten av 2009 ble Gladengveien oppgradert med blant annet bedre kulvert/rørgate for Hovinbekken og i 2010 ble det laget ny kulvert under Ensjøveien. Alt dette for senere å kunne realisere planene om at bekken skulle komme opp i dagen igjen. De planene nærmer seg nå realisering.

I Ensjøplanen fra 2004 ble det besluttet at Hovinbekken skulle opp i dagen og gi et blå grønt preg på Ensjøområdet. Ting tar tid men den som venter, venter ikke forgjeves. Kommunen har allerede åpnet bekkeleiet igjennom Tiedemannsparken. De har også laget Teglverksdammen og det er laget koblinger mellom Teglverksdammen via Tiedemannsparken og den er tatt videre langs Bertrand Narvesenvei ned til Stålverksparken. Nå gjenstår det å sette vann på dette. Arbeidet med å åpne langs Gladengveien starter i april.

Her skal du se noen videoer om hvordan det så ut tidligere og hvordan det ser ut nå.

Hovinbekken i juni 2011

Hovinbekken juni i 2011

 

Hovinbekken i november 2011

Hovinbekken i februar 2012

Hovinbekken i mars 2016