Selmer eiendom gjenopptar arbeidet med regulering av Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 på Ensjø – Varsler oppstart av reguleringsarbeid

Etter at Selmer eiendom i mars satte arbeidet med Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 på konona vent, så har det ikke skjedd så mye der. Men nå er arbeidet med ny regulering av eiendommene startet opp igjen.

De fleste kjenner eiendommen som ligger i krysset Ensjøveien/Gladengveien som Kiwi på Ensjø, men i Ensjøplanen og reguleringsplanen som ble vedtatt i juni 2007 heter dette Felt A20 og er regulert til forretning, bevertning, kontor og allmennyttig formål (kultur, helse, trim, undervisning) bolig. Ensjøveien 14 ble ikke regulert i den samme reguleringen og her foreligger det en reguleringsplan fra 1986 som sier at eiendommen er regulert til industri. Her er Dyresykehuset Evidensia kanskje mest kjent.

Det var i slutten av oktober 2019 at henvendelsen om bestilling av oppstartsmøte ble sendt inn. Det ble avholdt oppstartsmøte 8.januar. Før dette møtet hadde Plan og bygningsetaten utarbeidet et område- og prosessavklarings dokument til videre bruk i arbeidet.

Siden deler av området trenger ny regulering, så velger man å fremme regulering av begge eiendommer på nytt. Byggene er i dag leid ut til et bredt spektrum av næringsvirksomheter (blant annet kontorer, treningssenter, frisørsalong, begravelsesbyrå, dyresykehus, og dagligvare butikk. Planen er at de eksisterende byggene skal rives.

Nå som arbeidet skal fortsette etter en liten korona pause så varsles det i henhold til plan- og bygningslovens oppstart av reguleringsarbeid på Gnr/Bnr 133/19 og 133/17, Gladengveien 1 og Ensjøveien 14, Ensjø, i Bydel Gamle Oslo. Planen fremmes av HRTB AS arkitekter MNAL på vegne av forslagsstiller Selmer Eiendom AS v/ Ensjøhjørnet AS.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere fra industri til boligformål i tråd med overordnede planer for transformasjon av Ensjø.

Når dette varselet er sendt ut så er dette første offentlige mulighet for allmenheten til å uttale seg om prosjektet og planene, til utbygger og arkitekt. Senere vil de etter hvert utarbeidede planene bli lagt ut på offentlig høring og da får allmenheten pånytt mulighet for å komme med innspill og kommentarer, men denne gangen til Plan og bygningsetaten.

Fristen for å uttale seg nå er fram til 6.november. Les mer i vedlegg under.

 

Les varselet om oppstart av reguleringsarbeid

Les tidligere sak om at arbeidet ble stoppet

Les tidligere sak om oppstarten