I dag er det TV-aksjonsdagen! Bor du på Ensjø eller et annet sted i Oslo, bli med å støtt!

I dag er det den tradisjonelle innsamlingsdagen for TV-aksjonen, men på grunn av korona situasjonen så vil du ikke treffe noen bøssebærer i dag. All innsamling skjer via digital innsamling.

Å gi på en digital bøsse er veldig enkelt. Privatpersoner og lag og foreninger rundt om i landet har nå opprettet en egen digital bøsse, og det dukker opp nye digitale bøsser hver dag. Bøssene fungerer som en innsamlingsside på nettet som du kan gå inn å betale på.

De digitale bøssebærerne vil bli oppfordret til å ta kontakt med familie, venner og naboer for å spørre om de har lyst å gi på bøssa de har opprettet. Du som giver kan gi en valgfri sum med bankkort eller Vipps. Alle bidrag er anonyme, men om du ønsker kan du velge å skrive navnet ditt på giverlista til bøssebæreren.

Så nå er tiden inne for å finne din bøssebærer der du vil gi ditt bidrag! Eller du kan gå inn på hjemmesiden til TV-aksjonen og gi penger der!

Her kan du gi penger!