Boligprosjektet Kongsløkken på Ensjø har fått innvilget rammetillatelse og kan starte bygging av 127 boliger.

Da har Bonava i oktober fått på plass rammetillatelsen for bygging av boliger i prosjektet Kongsløkken som ligger i Malerhaugveien på Ensjø. Søknaden om rammetillatelse ble sendt inn i februar 2020.

Arbeidet med reguleringsplanen for eiendommen Malerhaugveien 19 til 23 startet i juli 2016, da man sendte inn bestilling av oppstartsmøte. Prosjektet var på offentlig ettersyn i februar 2018. Saken ble i april 2019 sendt til politisk behandling og reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret i november 2019.

I november/desember 2019 ble bygningen på eiendommen revet. I slutten av september 2020 ble det gjennomført salgsstart i dette prosjektet. Det skal bygges 127 leiligheter i prosjektet. På det høyeste er bygget 6 etasjer og leilighetene varierer i størrelse fra 35 til 132 kvm. Prisene starter på rett under 3 millioner kroner, det har ikke kommet fram informasjon om hva den dyreste leiligheten vil koste.

Det pågår faktisk mye byggearbeider i Malerhaugveien på Ensjø i øyeblikket. Det er graving i Malerhaugveien 20 og 28. Det er rivning av bygg i Malerhaugveien 25. I tillegg er det prosjekter med omregulering fra industri til bolig i Malerhaugveien 13 til 15 og i Krysset Grenseveien /Malerhaugveien.

Alt byggearbeidet av nye boliger krever også ny infrastruktur, så det skal legges nye vann og avløpsledninger i deler av Malerhaugveien. Dette arbeidet er i oppstartsfasen med avsperringer og snart graving.

I Malerhaugveien 19 til 23 er nå rammetillatelsen til Kongsløkken i orden. Så da kan byggearbeidet på tomta starte, så snart man har solgt nok boliger. I øyeblikket er 43 leiligheter av 127 solgt i dette prosjektet.

 

Les rammetillatelsen

Les om salget av boliger i prosjektet

Se hjemmesiden til prosjektet