Selmer eiendom stanser reguleringsarbeidet med Gladengveien 1 på Ensjø

Det var i slutten av oktober 2019 at henvendelsen om bestilling av oppstartsmøte for Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 ble sendt inn. Oppstartsmøtet ble avholdet 8.januar. Ensjø aktuell informasjon skrev om dette i januar 2020.

De fleste kjenner eiendommen som ligger i krysset Ensjøveien/Gladengveien som Kiwi på Ensjø, men i Ensjøplanen og reguleringsplanen som ble vedtatt i juni 2007 heter dette Felt A20 og er regulert til forretning, bevertning, kontor og allmennyttig formål (kultur, helse, trim, undervisning) bolig,

Selmer eiendom ønsker i korte trekk å rive eksisterende bygninger og oppføre nye bygninger på eiendommen. Byggene skal ha 8 etasjer med næringsvirksomhet i første etasje og boliger i de 7 andre.

Men nå i slutten av mars har det blitt sendt inn ett varsel til plan og bygningsetaten der det står «Vi har fått beskjed fra forslagsstiller, Ensjøveien 2 AS v/ Fredrik Selmer, at de ønsker å ta en tenkepause i reguleringsarbeidet på grunn av den nye situasjonen som har oppstått pga. Coronavirus. Vi ber om forståelse for at reguleringssaken dermed legges på is inntil videre fra vår side, men håper at vi kan ta opp tråden igjen senere uten å måtte starte på nytt. Vi kommer tilbake så raskt som mulig etter at situasjonen er blitt mer avklart.»

Dette betyr nok at det vil ta litt tid før man kommer videre med dette prosjektet. Ensjø Aktuell informasjon har ikke noe mer informasjon enn det som står i saken, der årsaken oppgis å være Korona situasjonen.

 

Nå har 2 prosjekter langs Ensjøveien stoppet opp i løpet av 2 uker. Brødrene Jensen sitt prosjekt i Ensjøveien 16 til 22 ble trukket tidligere i mars. Deres begrunnelse for å kaste kortene og avsluttet sin utvikling langs Ensjøveien var på grunn av manglende lønnsomhet i utbyggingen. Dette var grunnet begrensinger på høyder og utnyttelse. Planleggingsprogrammet for Ensjø tillater ikke den utnyttelsen de ønsket.

Når det gjelder Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 tilhørende Selmer Eiendom fikk også de i januar beskjed om at «Høydene og utnyttelsen på den nye bebyggelsen må være i henhold til Planleggingsprogrammet for Ensjø. Rammene som er lagt angir en bebyggelse i kjerneområdet på 5-7 etasjer og en utnyttelse på 150-200% BRA. De foreslåtte høydene på 8 etasjer og den foreslåtte utnyttelsen på 307% BRA er for høy jf. planleggingsprogrammet og kan derfor ikke anbefales.»

Jeg tenker at det å kunne sett eiendommene i Gladengveien 1 og Ensjøveien 14, 16, 18, 20 og 22 i en større sammenheng og sett på hele denne strekningen langs Ensjøveien som et fellesområde for utvikling av forretninger og boliger er et mulig fremtidsscenario.

Da kunne begge grunneierne kanskje komme bra ut av det og samtidig får man en helhetlig plan som kan bli god. Dette kan være en fordel for utbyggerne, Plan og bygningsetaten og oss som bor på Ensjø. Det forutsetter imidlertid at man fortsatt holder seg innenfor rammene av Planleggingsprogrammet for Ensjø.

 

Les dokumentet der saken i Gladengveien 1 blir lagt på is

Les saken om at brødrene Jensen stoppet planen på Ensjøveien 16 til 22

Les tidligere sak om denne eiendommen