Obos fremmer planer for 188 boliger i Grenseveien 71 på Ensjø

 

Ensjø aktuell informasjon har i juni 2017 skrevet om at Obos kjøpte Grenseveien 71 på Ensjø. Nå kommer planer for boliger på eiendommen. Obos har i slutten på april bestilt oppstartsmøte hos Plan og bygningsetaten.

Når det gjelder Grenseveien 71 så er dette en stor eiendom, den er på 8145 kvadratmeter bebygd med 2 og 3 etasjer med kontor og næringslokaler. Hele bygningen har opprinnelig tilhørt Jarlsberg mineralvanns fabrikk. Deler av bygningen er på gul liste i Oslo kommune det gjelder en hall på eiendommen som har tilhørt Jarlsberg Mineralvann A/S som holdt til her fra 1958 til 1981. Denne eiendommen blir en av de nærmeste naboene til den nye barneskolen som skal bygges i Grenseveien 73 og 91 på Ensjø. Dette var også et av stedene Coca Cola ble produsert i Oslo.

Eiendommen ligger i krysset Grenseveien / Malerhaugveien. Obos holder tvers over veien å oppføre boligprosjektet Lilleberg tunet i Grenseveien 69. På andre siden av eiendommen i Grenseveien 73 skal Oslo kommune oppføre ny barneskole for Ensjø området. På nabotomta i Malerhaugveien 25 jobber Neptun Properties med å omregulere for å bygge boliger. Her ligger forslaget til politisk behandling og utbygger og Plan og bygningsetaten er uenige om høydene.

Nå har Obos lagt fram planer for å bygge 188 boliger på eiendommen. De sier i dokumentene at «For at boligkvartalet skal bidra til et variert arkitektonisk uttrykk foreslås varierende høyder, fra 3-7 etg, som bryter opp skala og muliggjør attraktive takterrasser tilrettelagt for urban dyrking mellom byggene, samtidig med at boligkvaliteten øker ved større andel fasader.»

Et annet sted skriver Obos «Tomten foreslås bebygget med en karréstruktur som bygger opp under ønsket om bymessighet ved tydelig definering av eksisterende gatestruktur i Grenseveien og Malerhaugveien. Dette vil kunne bidra til å bedre orienteringsevnen i området. Etablering av karréstruktur vil gi skjermede og trygge utearealer for boligene, med gode oppholdskvaliteter i et stort sammenhengende gårdsrom. Alle fasader har forhager for å aktivisere gaterommene. Innganger er lagt i tilknytning til naturlige ganglinjer for de som bor der. Hovedadkomst er tenkt fra hjørnet mot Grenseveien for å aktivisere hjørnefasaden.»

Bygningen som står på gul liste og som tidligere har huset Jarlsberg Mineralvann foreslås beholdt, men ellers så skal gamle bygninger rives.

Det er ikke så mye mer å si enda om dette prosjektet, men jeg er usikker på om man får lov til å bygge 7 etasjer inntil en barneskole og om diskusjonen vedrørende høydene i Malerhaugveien 25 kommer til å spille inn på dette prosjektet.

Selv om naboprosjektet i Grenseveien 69 fikk bygge 7 etasjer så oppfatter jeg dette som et kompromiss der Plan og bygningsetaten aksepterte 7 etasjer og 4 etasjer for å unngå et bygg inne i gården, som ville ødelagt for grøntområdet Østre bekkedrag og Lillebergbekken som passerer eiendommen. Derfor vil jeg nok tippe at det høyeste etasje antall blir 6, og som nok også blir foreslått inntrukket.

For naboer som bor på Lilleberg, Vallefaret samt i Malerhaugveien 34, så er det bare å kaste seg over dokumentene og starte jobben med å tenke på hvordan dette kan påvirke nabolaget.

 

Les Obos sin beskrivelse av planene

Se flere illustrasjoner av prosjektet

Les tidligere sak om kjøpet av eiendommen

Les saken om at Coca Cola ble produsert på Ensjø i Grenseveien 71