Obos kjøper 2 næringseiendommer på Ensjø – skal omreguleres til boliger

Grenseveien 69 og 71 009  Ensjøveien 8 006

Torsdag kveld la konsernsjefen i Obos Daniel Kjørberg Siraj ut følgende melding på Twitter. «@Obos1 investerer i tro på fortsatt sterkt boligmarked i Oslo. 500 nye boliger på #Ensjø!»

På bildet som fulgte meldingen var det markert rundt eiendommene Grenseveien 71 og Ensjøveien 8,10 og 12. Det betyr at Obos flagger at de har kjøpt Ensjøveien 8 for 10 og 12 eier de selv. Det betyr også at Obos har kjøpt Grenseveien 71 som ligger i krysset Grenseveien /Malerhaugveien.

Begge eiendommene er næringseiendommer. Ensjø aktuell informasjon har tidligere antydet at Ensjøveien 8 ville havne i Obos sin kontroll. Eiendommen er på totalt 2677 kvadratmeter og består i dag av en enkel industribygning i 3 etasjer, oppført i tidlig på 60 tallet. Bygningen var i 44 år fram til 2011 hovedkontoret til reiseeffekts og koffert produsenten Unica. I dag er eiendommen utleid til flere mindre selskaper. Eiendommen ble sist omsatt i 2008 og ble da solgt til Hilleren Eiendom Ensjøveien 8 AS. De har startet opp reguleringsarbeid, men har møtt krav om å lage barnehage på eiendommen.

I saken fra 16 august 2016 konkluderte jeg slik «Om dagens eiere virkelig ønsker å bygge boliger eller bare undersøker mulighetene og med det signaliserer til markedet om at denne eiendommen er i spill vites ikke. Det skulle ikke forundre meg mye om denne eiendommen på sikt selges til Obos, som da kan se den i sammenheng med sin egen eiendom i Ensjøveien 10 til 12 og kan utnytte arealet bedre.»

Når det gjelder Grenseveien 71 så er dette en stor eiendom den er på 8145 kvadratmeter bebygd med 2 og 3 etasjer med kontor og næringslokaler. Hele bygningen har opprinnelig tilhørt Jarlsberg mineralvanns fabrikk. Deler av bygningen er på gul liste i Oslo kommune det gjelder en hall på eiendommen som har tilhørt Jarlsberg Mineralvann A/S som holdt til her fra 1958 til 1981. Denne eiendommen blir en av de nærmeste naboene til den nye Barneskolen som skal bygges i Grenseveien 73 og 91 på Ensjø.

Vi får nok høre mer om disse eiendommene etterhvert. Obos sier selv at det kan ta 3-5 år kanskje lengre for omregulering tar tid og eiendommene har lange utleiekontrakter.

Svart/hvit bildene i saken er hentet fra Oslobilder, Forsidebilde er fra Obos sin twitter feed

Les sak om Ensjøveien 8

Les sak om at Obos kjøpte Ensjøveien 10 og 12

Grenseveien 71 Jarlsberg mineralvann cola Obos kjøper Ensjøveien 8 og Grenseveien 71 på ensjø

Grenseveien 69 og 71 009 Grenseveien 69 og 71 002

Ensjøveien 8 009 Ensjøveien 8 004

Jarlsberg Mineralvannfabrikk. Juni 1961
Jarlsberg Mineralvannfabrikk. Juni 1961