Lokalene der Ensjø Kro og Ensjø Musikkscene holdt til, kan få nytt liv i 2021

Dette blir en liten historie leksjon og en sak om mulig fremtid for et serveringsted på Ensjø. Det ligger der i kjelleren under Ensjø Bingo og Peppes Pizza, men er uten drift i dag!

Ensjø kro var kanskje det mest kjente og eldste serveringsstedet på Ensjø, der det lå under Ensjø bingo. Driften av Ensjø kro var mye frem og tilbake igjennom årene. Det var stengt i fra 2011 til 2013, men så i påsken 2013 åpnet man med ny eier. Det varte ikke veldig lenge og etter en liten stund i starten på 2014, var det helt slutt og lokalene stengte.

I juli 2015 starte det å skje noe innvendig med lokalene og Ensjø Musikkscene dukket opp som et navn. Etter mye fram og tilbake med ombygning, eierskifte og søknader ble det endelig klart for at Ensjø Musikkscene kunne åpne dørene 20.juli 2018.

Men gleden ble kortvarig, for Ensjø musikkscene stengte dørene rett før jul i 2018.  Begrunnelsen var utfordringene med byggearbeidene som skjedde med oppføringen av Ensjø Torg. Tanken var å åpne når byggearbeidene var ferdig. Men det ble aldri noe gjenåpning av Ensjø Musikkscene.

Plan og bygningsetaten kom samtidig på banen og hadde følgende melding til eieren. «Vi har registrert ulovlige forhold på eiendommen deres – varsel om pålegg og tvangsmulkt» I brevet omtales flere forhold. Hovedsakelig ulovlige ombygninger og utvidelser internt i bygget. Dette gjaldt det man holdt på med i perioden 2015 til 2018. Dermed var det kroken på døra.

Så siden 20.desemner 2018 har lokalene som tidligere huset Ensjø Kro og Ensjø Musikkscene stått tomme og avstengt. Selskapet som het Salma Ensjø Musikkscene ble avviklet så tidlig som i juli 2018 og et annet selskap som het Ensjø musikkscene ble formelt avviklet i mai 2020.

Men dette er ikke slutten på historien. Eieren (ikke den som drev serveringsstedet) av lokalene startet i mars 2019 opp en søknadsprosess med Plan og bygningsetaten om å få lokalene i riktig godkjent stand. Dette ble gjort og senere innvilget i mai 2019. Lokalene har siden da vært klare til bruk og man måtte nok kun søke om serveringsbevilling på nytt for å ta lokalene i bruk.

Nå er vi tilbake i nå tid. I starten på 2021 har det dukket opp en søknad der man omtaler et selskap som heter Mat og Musikk AS som har adresse i Rolf Hofmos gate 24. Dette selskapet ble etablert i mai 2019. Det samme selskapet søkte om serverings- og skjenkebevilling i oktober 2019.

I plan og bygningsetatens sakinnsyn kan man i januar 2021 lese en sak fra arbeidstilsynet som etterspør mer informasjon om lokalene det skal startes opp virksomhet i. Denne søknaden er sendt inn i desember 2020.

Det er her man står i dag og Ensjø aktuell informasjon drister seg til å si at det muligens i løpet av 2021 vil bli etablert virksomhet i kjelleren under Ensjø Bingo og at denne virksomheten skal selge mat og drikke samt at det blir en musikkscene, der man har live musikk. Ikke ulikt det som var der i 2018.

Navnet på stedet er det vanskelig å spekulere på, så det får vi komme tilbake til ved en senere anledning. Men når koronaen slipper taket så kan det hende det dukker opp en nytt utested på Ensjø i gamle og velkjente lokaler.

Les brevet fra Arbeidstilsynet

Les sak om varsel fra PBE i 2018

Les sak om at Ensjø musikkscene åpnet dørene