Is i Østre bekkedrag på Ensjø skaper problemer

Kuldegradene skaper problemer med is i Østre bekkedrag/Lillebergbekken på Ensjø. Bekken er til vanlig en liten bekk med lav vannføring, der den renner stille og rolig på Ensjø. Nå har det blitt problemer med is i bekken!

Østre bekkedrag/Lillebergbekken kommer opprinnelig fra Hovindammen og krysser under Grenseveien før den renner åpent i dagen frem til Stålverksveien. Der renner bekken ned i kulvert og forsvinner i rør. I fremtiden skal bekkedraget gå inn i Østre parkdrag og være åpent ned til Petersborgaksen og renne inn i Hovinbekken på Ensjø.

Denne delen av Østre bekkedrag ble ferdig og åpnet for vanlig vannføring på vinteren/våren i 2020, samtidig som bolig prosjektet Lillebergtunet ble ferdig. Bekkedraget renner videre ned langs Malerhaugveien 34 og passere også Ensjøhøyden på veien ned til Stålverksveien. På den andre siden finner man Møllergruppen sin bilbutikk, som selger Skoda.

Det var i sommer flere som klagde på at det var lite vann i bekken, men jeg tipper at det ikke er et problem nå. Den kalde vinteren og kuldegrader ned i -10 til -12 grader har fått denne lille bekken til å gå kraftig over sine bredder og skaper et stort is problem i området.

Bekken er helt frossen og vannet som renner i den finner nå nye veier og med vannet så følger isen. Hos bilbutikken Skoda er deler av parkeringsplassen blitt til et stort is område, som ikke kan brukes til noe. Bilene som stod her hadde frosset fast, nå står det kun en bil igjen i isen. På den andre siden så har vannet rent inn på lekeplassen og over gangveien som går langs bekken. Her er det også flere leiligheter som er i ferd med å få kontakt med is problemet. Det «store» vannfallet ned mot Stålverksveien er helt frosset og ser mer ut som en isfoss!

Kommunen er flere ganger blitt varslet om problemet og entreprenøren som har bygget bekkedraget har vært innom og forsøkt å rydde opp i isen. Fortsetter kulda slik som nå, så blir nok dette en gjentagende utfordring. Alle som bruker gangveien og lekeplassen langs bekken, merker dette is problemet.  Tipper at spesielt beboerne i leilighetene i den laveste etasjen i Sameiet Malerhaugveien 34, med direkte utganger mot Østre bekkedrag nok følger nøye med på dette.

 

Les sak om Lillebergbekken fra mars i 2020

 

Bildene under er tatt av beboere i Malerhaugveien 34,  i dag og i går.