Ensjø musikkscene har fått pålegg og tvangsmulkt fra Plan og bygningsetaten og holder stengt!

 

Ensjø musikkscene stengte rett før jul dørene og på Facebook sier man «På grunn av byggearbeid velger Ensjø Musikkscene å stenge midlertidig fra og med 20 desember. Vi åpner på nytt i april, da er arbeidet som foregår rett utenfor trappa vår ferdig. Håper å se alle igjen. Gledelig jul og godt nyttår!»

Det kan imidlertid se ut til at dette byggearbeidet ikke er den eneste årsaken til at det er stengt. Jeg kan se i kommunens plan innsyn (riktig nok under feil adresse, Rolf hofmos gate 34) at plan og bygningsetaten var på befaring i lokalene 4 desember. Brevet som er sendt til gårdeier og har overskriften

«Vi har registrert ulovlige forhold på eiendommen deres – varsel om pålegg og tvangsmulkt » I brevet omtales flere forhold «Da vi var på avtalt befaring på eiendommen deres, registrerte vi flere ulovlige forhold: Tidligere godkjent pub/kro er utvidet, og inkluderer hele underetasjen. Arealene som puben er blitt utvidet med, er godkjent til «forretning». Utvidelsen har medført at brannskiller er blitt brutt. Under befaringen ble det opplyst at lokalet tar 160 sittende mennesker + 100 stående mennesker. Trapp mellom underetasje og første etasje er fjernet. Der hvor trappeløpet var, er det i dag etablert en musikkscene. Det er etablert fettutskiller på kjøkken. Det er etablert uteservering. «Brevet sammenfaller omtrent med da Ensjø Musikkscene stengte dørene.

I senere brev fra januar 2019 fremgår det at «Plan- og bygningsetaten pålegger dere å tilbakeføre pub/musikkscene, inkludert den utvidede bruken av underetasjen til dette formålet, og bingo i 1.etasje til sist godkjent situasjon innen
13.mars 2019. Dette inkluderer at fettutskilleren må fjernes. Dette er hjemlet i pbl. § 32-3.

Med «tilbakeføring» menes at eiendommen må være slik den er beskrevet i de sist godkjente
tillatelsene. For denne bygningen er dette en kombinasjon av flere tillatelser gitt over flere år. Vi
vil kunne kreve en bekreftelse fra fagpersoner om at bygningsmassen er tilbakeført i henhold til
tillatelsene.

Vi vedtar samtidig en tvangsmulkt på kr. 30.000,- Dersom dere tilbakefører lokalene innen
fristen, slipper dere å betale tvangsmulkten.»

Man kan også lese en kommentar på Facebook siden at noen skriver at band/musikere ikke fikk betalt for spillejobber på stedet. Vedkommende som hadde booking ansvaret har ifølge kilder sagt opp stillingen sin. Ser også i Brønnøysundregisteret at det i desember 2018 og januar 2019 har vært endringer av styret i selskapet og at dagligleder har fratrådt.

For de som ikke har hørt om Ensjø Musikkscene, så er dette lokalet til gamle Ensjø kro. Etter flere år med stenging og mye fram og tilbake med ombygning, eierskifter og søknader ble det klart for at Ensjø Musikkscene kunne åpne dørene fredag 20. juli 2018.

Det ble satset på et konsept med live musikk fra scenen og god mat og drikke. Jeg er ikke sikker på at ambisjonene og kunde grunnlaget stod i forhold til hverandre for på enkelte konserter var det ganske få personer, mens det på andre var mye folk!

Ensjø aktuell informasjon har skrevet flere saker om Ensjø Musikkscene og ønsker at lokalbefolkningen på Ensjø åpner armene og tar godt imot når slike nye prosjekter og tilbud dukker opp. For det som er helt klart er at hvis ikke lokalbefolkningen benytter tilbudet, så forsvinner det. Det forutsetter imidlertid at man har lovlig og godkjente tillatelser til det man etablerer.

Nå er Ensjø Musikkscene stengt fram til april i følge facebooksiden, men skal man følge plan og bygningsetaten sine pålegg så blir det stengt mye lenger for først må man rive og tilbakestille lokalene til slik de var før den ulovlige utbyggingen innen 13 mars og deretter må man søke om å gjøre en ny ombygning. Alternativt så kan man søke om å få godkjent ombygningen slik de er igjennom en ny byggesøknad, men da kan det ikke være drift i lokalene. Behandlingen av en slik søknad kan ta mange uker.

Så det er vanskelig å spå om når Ensjø Musikkscene åpner igjen!

Les varsel om pålegg og tvangsmulkt fra 18.januar

Les brev fra 17.desember om resultatet av befaringen 4.desember

Se Facebook siden til stedet

Les tidligere saker om Ensjø Musikkscene