Kampenposten skriver om Tyngdepunktet på Ensjø

Kampenposten juni 2014

Kampenposten er en lokalavis som kom kommer ut på Kampen i Oslo. I siste utgave skriver man om Ensjø utbyggingen og spesielt Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon.

To av forslagene innebærer hus som er 60 meter høye. Til sammenligning er det noen meter høyere enn høyblokka i regjeringskvartalet. Alle de andre tre forslagene åpner for bygninger som strekker seg opp mot 42 meter.

Ensjø Aktuell informasjon her skrevet mye om planene på tyngdepunktet og det er ingen ting nytt som er offentlig. Det nærmeste som skal skje er at plan og bygningsetaten skal ferdig behandle saken og oversende den til Byrådet.  Så langt kan se ut som at alle innspill fra naboer og innsigelser på høydene ikke blir tatt tilfølge. Det er derfor viktig at alle som mener at det blir for høyt og for høy utnyttelse benytter sine kontakter i politiske partier spesielt i bystyret og på rådhuset for å påvirke disse til å stå på naboenes side og ikke på utbyggernes side.

Les kampenposten

Les om oversendingen til byrådet

Les tidligere sak om tyngdepunktet