Malerhaugveien 28 på Ensjø kan bli barnehage i stedet for boligblokk!

Malerhaugveien 28 015  Malerhaugveien 28 005

Ensjø aktuell informasjon har tidligere i år skrevet om planer for etablering av boliger på eiendommen til Reprografisk industri i Malerhaugveien 28. Eiendommen har tidligere vært benyttet til trykkerivirksomhet, men har de siste årene ikke vært i bruk.

Bolig prosjektet ble i mars presentert med høyder på 6 og 8 etasjer hvor den øverste er inntrukket og et tårn i en av blokkene på 8 etasjer. Det legges til rette for to boligblokker på tomten, en langs Malerhaugveien i vest og en ved Østre parkdrag på østsiden av tomten. Arealet midt på eiendommen vil benyttes til uteoppholdsareal til boliger. Med god beliggenhet rett ved Østre parkdrag vil uteoppholdsarealet til boliger kobles direkte til grøntstruktur på Ensjø.  Det blir også delvis sokkeletasje under begge blokkene. Parkering foreslås under bakken med innkjørsel i nordvest fra Malerhaugveien.

Nå har saken kommet litt videre og det er gjennomført oppstartsmøte mellom de som ønsker å bygge ut Malerhaugveien 28 og Plan og Bygningsetaten i Oslo kommune 13. mai. Referatet fra dette møtet er lagt ut offentlig på torsdag 19.juni.

I Referatet fremgår det at Plan og bygningsetaten foreslår at hele eiendommen blir regulert til barnehage. Sitat: «Planområdet har god bilfri tilgjengelighet via Østre parkdrag, tverrforbindelser og kollektivnett og vurderes egnet for etablering av barnehage. Plan- og bygningsetaten anbefaler at planområdet omreguleres til barnehageformål og vil fremme eget alternativ dersom forslagsstiller opprettholder sitt forslag.» sitat slutt

Plan og bygningsetaten har vurdert om en kombinasjon av barnehage og boliger kan være en mulig løsning, men vil ikke anbefale dette da det vanskelig vil kunne skapes gode utearealer både for barnehage og for bolig.

Det er en meget godt egnet eiendom for barnehage. Det er i tillegg meget stor etterspørsel etter barnehageplasser i området grunnet den store utbyggingen av nettopp boliger.

Les referatet fra oppstartsmøtet

Les tidligere sak om dette prosjektet. 

 

 

Malerhaugveien 28 011  M28 oversikt 2