Skyskraper helvete, Mini Manhatten eller fortetting rundt kollektivknutepunkt. Hva skal man kalle planene for Ensjø?

Tyngdepunktet ensjøveien  Tyngdepunktet ensjøveien 34

I forbindelse med kommune delplanen som er ute på høring så har flere områder i Oslo reagert på at man kan få blokker i sine boområder. I Ullern bydel er man i følge Østlandssendingen redd for at det skal bygges et mini Manhattan på Smestad!

Vel hva skal man da kalle planene som Skanska har lagt fram på tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon.  Her på Ensjø ønsker utbyggere å bryte det vedtatte planprogrammet og høyhusvedtaket fra bystyret i Oslo når man legger fram planer om 17 etasjers høyhus på Ensjø T-banestasjon. Det er ganske samstemte tilbakemeldinger fra beboerne, sameier og borettslag som sier et tydelig nei til disse planene. Vi på Ensjø er ikke i mot lave blokker i gode bomiljøer. Vi er i mot de høye husene med veldig høye utnyttelser og lite med utearealer.

Selv om utbyggerne ønsker flere hus som er 60 meter høye, så har Plan og bygningsetaten kommet på banen og redusert de verste utslagene.  De høyeste husene er i dette forslaget redusert ned til hus på 12 etasjer.  I følge svarene som er sendt inn i høringen så er dette også litt i overkant av hva folket på Ensjø kan akseptere, det er fortsatt for høyt. PBE sine planer er bedre, men på langt nær gode nok!

Hvis BU lederen i Ullern bydel kaller lavblokker på Smestad for Manhattan da ville han nok kalt Tyngdepunktet for skyskraper helvete!

 

Tyngdepunktet Kampenparken  Tyngdepunktet fra Telemarkssvingen