Plan og bygningsetaten kutter høyder og reduserer forslaget for tyngdepunktet på Ensjø!

Plan og bygningsetaten (PBE) har 25.oktober vedtatt at reguleringsplanen for tyngdepunktet på Ensjø skal sendes ut på offentlig ettersyn. Dokumentene blir offisielt lagt ut mandag 11.november. Men allerede nå kan man lese hva PBE mener om saken.

Det er klart og tydelig at PBE har funnet det nødvendig å lage et nytt alternativt forslag for reguleringen av tyngdepunktet på Ensjø. PBE er helt klart ikke fornøyde med forslagstillerne, med blant annet Skanska og Eiendoms og byutviklingsetaten (EBY) har foreslått i sitt opprinnelige forslag. PBE sitt forslag omtales som alternativ 5. (bildet er fra PBE sitt alternativ 5)

Det er også ytterst gledelig at PBE endelig har åpnet saken for offentlig innsyn via nettet. Tidligere har det kun vært mulig å se dokumentene i saken hos saksinnsyn i PBE sine lokaler.

Hovedtrekkene i PBE sitt alternativ er at:

Planleggingsprogrammet for Ensjø fastsetter utnyttingsgrad for Tyngdepunktet til maks 270%, mens alle forslagsstillers alternativer medfører utnytting iht til TEK på ca 316 %. Utnyttelsen i forslagsstillers alternativer er mao langt høyere enn bystyrets føringer. Dette er noe Ensjø Aktuell informasjon har tatt opp mange ganger når forslagene er presentert.

PBE uttaler at forslagstillers forslag er for tett og har grad av utnytting som er langt over maksimalt 270 % fastsatt i Planleggingsprogrammet på Ensjø. Alternativ 1-4 er ikke forenlig med krav til bokvalitet og utearealer. PBE reduserer i sitt forslag den totale utnyttelsen fra 93.200m2 til 80.800m2, som er en reduksjon på 13.200 kvadratmeter bebygd areal.

PBE godtar ikke at det bygges høyhus på tyngdepunktet og tillater dermed ikke bygninger over 42 meter. Dermed godtar man ikke at høyhusvedtaket i Oslo kommune brytes.

PBE følger opp byantikvaren og går inn for å verne Ensjø teglverk/Levhans mekaniske verksted som en historisk byggning på Ensjø.

PBE uttaler også at forslagsstillerne legger til grunn en utearealnorm som fraviker sterkt fra PBEs forslag til utearealnorm. Alternativene 1-4 vil i praksis bety at det meste utearealet legges på private balkonger og tak. Arealet på bakken vil ikke gi tilstrekkelige kvaliteter i aktivitetsarealer for større barn.

Ensjø aktuell informasjon har ikke lest hele forslaget i detalj enda, men ser mange gode trekk i PBE sitt forslag. Det er imidlertid fortsatt nødvendig å påpeke at flere av byggingene er for høye, selv om PBE har redusert dette noe i forhold til alternativ 1.

Spesielt må det påpekes at 12 etasjer i felt S1 på hjørnet Ensjøveien/Rolf Hofmos gate er for høyt og må reduseres ned fra kote 97,5 til kote 91,5 som da blir 10 etasjer.

Det samme gjelder 12 etasjer i felt B2 ved gjøvikbanen mot Kampen og må reduseres ned fra kote 93 til kote 87 som da blir 10 etasjer.

Dokumentet er nettopp lagt ut og jeg vil nok tro at alle som er interesserte i denne saken, spesielt forslagsstillerne i Skanska, nå sitter og leser PBE sine kommentarer og nye alternative forslag. Jeg kommer tilbake med mer informasjon om dette forslaget.

Tiden er uansett inne for å forberede høringsuttalelser og kommentarer/protester mot planen. Du kan som enkeltperson komme med innspill eller hvis du som leser dette bor på Ensjø og sitter i styret i et borettslag eller sameie, så bør du tipse styret om at tiden nå er inne for å forberede innspill til høringen.

Hvis du vil kikke i PBE sitt alternativ 5, så kan du følge denne linken

Tyngdepunktet alt 5 pbe