Oversending av reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø til Byrådet er utsatt men Skanska vil starte nå.

Tyngdepunktet ensjøveien 7 Tyngdepunktet ensjøveien

Ting tar tid er det noe som heter og særlig når utbygger og forslagstiller har lagt seg ut med det meste av naboer og i tillegg ønsker å bryte høyhus vedtaket i Oslo kommune. Saken om reguleringsplanen for tyngdepunktet er nå utsatt oversendt til byrådet flere ganger. Opprinnelig skulle saken vært oversendt i mars, men så var fristen i juni og nå har den fått dato i juli.

Dette er den siste av de store reguleringsplanene på Ensjø og Skanska har betalt 150 millioner for deler av tomta og skal betale enda mer til Oslo kommunen når de kjøper deres andel etter at den er regulert.

Ensjø Aktuell informasjon her skrevet mye om planene på tyngdepunktet og det er ingen ting nytt som er offentlig, men det kan se ut som at alle innspill fra naboer og innsigelser på høyden ikke blir tatt tilfølge. Det er derfor viktig at alle som mener at det blir for høyt og for høy utnyttelse benytter sine kontakter i politiske partier spesielt i bystyret og på rådhuset for å påvirke disse til å stå på naboenes side og ikke på utbyggernes side.

Det er verdt å nevne at Skanska allerede har sendt Oslo kommune ved plan og bygningsetaten søknad om rammetillatelse for å starte arbeider på området.

Svaret fra Plan og bygningsetaten er imidlertid klart og tydelig. De sier at man ikke kan behandle søknaden fordi tiltaket er prosjektert etter en reguleringsplan som ikke er vedtatt, følgelig foreligger det ikke reguleringsplan med kart og bestemmelser for søknadsbehandlingen.

Les svaret fra Plan og bygningsetaten