Grunneier på Ensjø ønsker omregulering for å bygge 175 boliger i Gladengveien 17

Da er en av de siste større eiendommene på Ensjø satt i spill for å omreguleres fra næringsvirksomhet til boliger. Ensjø aktuell informasjon følger med på kommunalt saksinnsyn hos Plan og bygningsetaten og denne uken dukket det opp informasjon om næringseiendommen Gladengveien 17. Der man blant annet finner kjøkkenleverandøren HTH og møbelselskapet Slettvoll.

Eierne av eiendommen har i midten av januar fremmet bestilling av oppstartsmøte til Plan og bygningsetaten i Oslo. I bestillingen omtales det at man ønsker å undersøke muligheten for å omregulere næringseiendommen, til et fremtidig boligprosjekt.

I dokumentet sier man «Tomten i Gladengveien 17 er bortfestet og fester driver næringsvirksomhet i tråd med gjeldende regulering. Ønsket med planinitiativet er å sondere mulighet for omregulering i tråd med overordnede føringer i kommuneplan og VPOR. Planinitiativet må ikke ansees som bortfesters ensidige initiativ til å omregulere fra næring til bolig, men som grunneiers sondering av fremtidige muligheter for utnyttelse av eiendommen i et område som er under kraftig endring.»

I dokumentene som er sendt inn så omtales et prosjekt med 175 boliger. Det nevnes 5 bygninger på 7 etasjer, selv om tegningen som er lagt ved søknaden som ønsket alternativ har 6 bygninger. Det er også lagt frem flere andre volumstudier som alternativer. Eiendommen har i dag en størrelse på 9315 m² med en bygningsmasse på omtrent 14.000 m². I søknaden omtaler man at det ønskes en fremtidig utnyttelse på 15800 m². Bygningen på eiendommen er oppført i 1962 og i en fremtidig boligregulering ønskes dette revet.

Det er ganske tidlig i prosessen og siden eiendommen er bortfestet, så kan ting ta tid med avklaringer for eiendommen. Jeg tipper at det er Ragde eiendom som er fester, siden det er de som har skiltene sine på eiendommen i dag. Det er også de som på sine nettsider leier ut arealer i lokalene på eiendommen.

På naboeiendommen der Møller holder til og tidligere har lagt fram boligplaner, har man en gammel bilhall som byantikvaren ser nøyere på. Det samme har Obos i et boligprosjekt i Malerhaugveien der en gammel bygning med buer som også har gul liste status. Jeg aner ikke hva byantikvaren vil mene om denne bygningen, men den er oppført i samme periode som Møllers bilhall og den har noe av den samme klassiske bueform på tak konstruksjonen. Den er imidlertid ikke ført på gul liste i Oslo.

Jeg ville om jeg var bosatt i Malerhaugveien 34, Ensjøhøyden, Gladengveien 10, Stålverkskroken 15 til 19 eller Gladengveien 15 som er de nærmeste eiendommene, fulgt med litt ekstra på hva som kan komme i Gladengveien 17. Men husk det tar lang tid å omregulere slik eiendommer.

 

Les søknaden om bestilling av oppstartsmøte

Se mer info om hvordan man tenker mulige skisser av et fremtidig prosjekt

Les om Ferd sitt prosjekt Humlehagen som skal bygger rett over veien for dette nye prosjektet

På nabo eiendommen mot Grenseveien planlegger Møller eiendom et stort boligprosjekt

Her er fire skisser på volumutnyttelse, nederst til høyre er det man planlegger utifra!

Slik ser det ut i dag!