Bor du på Ensjø og trenger økonomisk støtte til et nærmiljøtiltak, nå er 1 million kroner tilgjengelig fra Bydel Gamle Oslo

Du kan ikke søke om støtte til alt mulig, men bydelens søknadspott som heter Grønne midler i Bydel Gamle Oslo er ganske raus. Totalt er potten på 1 000 000 kroner, og dette er bydelens tilskuddsordning til aktiviteter og tiltak som gir et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet.

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, sameier og borettslag med lokal forankring kan søke. Sosiale entreprenører, grønne gründere og andre næringsaktører kan også søke. I tillegg kan bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter søke.

Søker må ha tilknytning til bydelen og aktiviteten må gjennomføres i bydelen.

Kravene er enkle: Aktiviteten må gi et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet. Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell eier/myndighet og det skal leveres rapport på gjennomførte tiltak over hvordan tilskuddet er benyttet.

Torsdag 4. februar klokken 18:00 arrangeres det digitalt informasjonsmøte om ordningen, se lenke under.

Søknadsfristen er fredag 12.februar 2021

 

Her kan du lese mer om ordningen og søknadsmulighetene

Her kan du lese om informasjonsmøtet som gjennomføres

Les om fjorårets utlysning