Bor du på Ensjø eller et annet sted i bydel Gamle Oslo så kan du nå søke økonomisk støtte til grønne aktiviteter i bydelen.

Grønne midler er på 500 000 kroner, og er bydelens tilskuddsordning til aktiviteter og tiltak som gir et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet. Fristen er 10.februar.

Ensjø Aktuell Informasjon hadde tatt turen innom et åpent møte som bydelen arrangerte på Tøyen mandag ettermiddag og her ble det presentert litt nærmere hva man skal passe på når man søker støtte fra disse pengene. Omlag 20 personer fra forskjellige steder i hele bydelen dukket opp og her var det Vel foreninger, skoleelever, interesseforeninger, organisasjoner, borettslag og enkeltpersoner som hadde tatt turen innom for å høre på og diskutere sammen med andre, hvilke tiltak man vurderte å søke om støtte til.

Det var Stina og Marianne fra bydelsadministrasjonen som holdt innledningen og alle de oppmøte presenterte sine ideer. Her kunne man høre om Grønn nabolagskafe, ryddeaksjoner, ungdomsaktiviteter, skoleprosjekter, fuglekasseaksjon, sykkelparkering,  hage og blomsterprosjekter, lokale dyrke aktiviteter mm.

Så går du med en ide om å lage ryddeaksjon i Hovinbekken, henge opp fuglekasser i Tiedemannsparken eller på Malerhaugen, lage dyrkekasser for grønnsaker langs turvei D2 eller lage et opplegg med å plante frukt og bærbusker i nabolaget eller har tanker om å fikse et miljøproblem, så kan dette være noe for deg eller ditt borettslag.

Bydelens politikere har bevilget kr 500.000.- til dette tiltaket og her kan alle innenfor bydelen søke om økonomisk støtte til tiltak som er innenfor kriteriene. I 2019 var det 20-25 søknader og man håper på flere i 2020.

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, sameier og borettslag med lokal forankring kan søke. Sosiale entreprenører, grønne gründere og andre næringsaktører kan også søke. I tillegg kan egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter søke. Søker må ha tilknytning til bydelen og aktiviteten må gjennomføres i bydelen og aktiviteten må gi et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet.

Eksempel på tiltak det kan søkes tilskudd til er tiltak og aktiviteter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg; Ombruk, sykkelverksted og andre reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og lignende. Dyrkingsprosjekter som skaper møteplasser og er læringsarenaer. Grønne aktiviteter som stimulerer til integrering. Grønne pilotprosjekter. MEN, det gis ikke støtte til drift eller lønnsutgifter.

Det er laget et eget søknadsskjema og søknaden skal inneholde og beskrive: Hvem som søker og organisasjonsform. Aktiviteten det søkes støtte til med bl.a. mål, målgruppe og plan for gjennomføring. Budsjett for gjennomføring av tiltaket og søknadsbeløp. Hvordan synliggjøre at tiltaket er støttet av Bydel Gamle Oslo. Bankkonto og navn på konto.

Stina og Marianne anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for tilskudd til grønne midler i Bydel Gamle Oslo før du starter på søknaden.

Fristen for å søke er 10.februar

Les mer på bydelens side om de grønne midlene

Sjekk også ut facebook gruppen Grønt nettverk  Bydel  Gamle Oslo

Les også om bydelens frivillighetsmidler (1.000.000.-) som man kan søke på.

Se intervju med Stina og Marianne!