Møller eiendom starter reguleringsprosess for 264 boliger på Grenseveien 65-67 på Ensjø

Da starter Møller eiendom opp regulering av det siste store området i Ensjøbyen. Det er eiendommen som ligger i krysset Grenseveien og Gladengveien med adresse Grenseveien 65 til 67. Dette er området der Audi og Skoda i dag holder til på Ensjø.  Bestilling av oppstartsmøtet er sendt inn 26 mai.

Møller eiendom ønsker å transformere eiendommen fra dagens bilvirksomhet til et fremtidig bydelsprosjekt med hovedsakelig boliger, dog også attraktive næringsseksjoner og offentlig-private kultur- og tjenestetilbud i lagerhallen. Møller Eiendom gjennomførte i 2019 et parallelloppdrag med høye krav til konsept og arkitektonisk utforming som ligger til grunn for planinitiativet.

Det er et ganske spektakulært skisseprosjekt som presenteres i planene. Det tas vare på flere historiske elementer og det bygges mye nytt som ser bra ut. Det blir foreslått som et stort kvartal med stort gårdsrom.

Planområdet er i dag på 16983 m² Man planlegger å bygge 33347 m² areal med en total utnyttelsgrad på 197 %. Det tenkes at det blir 23243 m² med boliger og 2200 m² med næring. Antallet med boliger er omtalt som 264 leiligheter. Det blir til sammen 10938 m² med uteareal hvor 4450 m² blir liggende i gårdsrommet/ på bakken

Planforslaget har 5+1 etasjer mot Grenseveien som blir til 7 + 1 inntrukket etasjer i hjørnet nederst i Gladengveien. Man håper å ha oppnådd en arkitektonisk merverdi (jf. Ensjøprogrammet) med unike kvaliteter som rettferdiggjør høyden i det sydvestre hjørnet, særlig siden det ikke gir mer privat bruksareal til prosjektet, men hjørnet blir til et generøst nabolagstorg som det fremgår av illustrasjonene.

Dette prosjektet skiller seg fra litt ut fra det som er bygget på Ensjø hittil når man ser på de skissene som er lagt fram. Det er bra at en utbygger tenker litt arkitektur inn i boligprosjekter. Men det gjenstår å se om det blir slik som visualisert, eller er det bare 4 boligblokker som er kamuflert med litt murstein bygget rundt et stort gårdsrom?

Denne utbyggingen gjør at Østre bekkedrag og Lillebergbekken kan bygges 100 prosent ferdig i dette området. Det kan også gjøre at den planlagte, men utsatt rundkjøringen i Grenseveien/Gladengveien kan gjennomføres. MEN, det er et men. Når utbyggerne av Ensjøveien 7 til 15 la ut sine planer i februar for en eiendom som er like stor som denne, da dukket det opp et alternativ at eiendommen kunne benyttes til ungdomskole. Det kan også skje på denne eiendommen, siden det er en av de siste store mulighetene på Ensjø. Det ligger også ganske nært den planlagte barneskolen i Grenseveien 73 og 91.

Det kan være lurt om naboene til dette området allerede nå starter å lese seg opp på dokumenter og tenke rundt hva en utbygging her kan skape av negative og positive effekter for nærområdet.

 

Les dokumentet som er sendt inn

Se skisser av prosjektet

Les om ungdomsskole behovet på Ensjø