Obos har søkt om tillatelse til å rive Ensjøveien 10 og 12 på Ensjø

Ensjø aktuell informasjon skrev i desember 2019 om at Obos hadde startet arbeidet med å få rammetillatelse på å bygge ut felt B i Tiedemannsbyen på Ensjø. Felt B er regulert til byggeområde for boliger, og ble vedtatt av bystyret 17.12.2008. Obos sitt prosjekt vil bestå av ca. 215 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg.

Obos kjøpte Ensjøveien 10/12 i mars 2012 av Aspelin Ramm eiendom og nå i disse dager har Obos søkt om rivetillatelse for bygningene på eiendommen. I et vedlegg til søknaden står det at man planlegger å starte rivningen i starten på 2021.

Den store bygningen som ligger på eiendommen, er en eldre bygning som er oppført i 1954 og som i starten var LUMA lyspære fabrikk. Selskapet ble etablert ca. 1930 som lyskildeprodusenten Norsk Glødelampefabrikk AS, men i 1934 overtar Coop Norge tidligere Norsk Kooperative Landsforening (NKL) Norsk Glødelampefabrikk AS og starter senere produksjon av Luma-pærer på Ensjø.

Bygningen har siden 2011 blant annet inneholdt Norges største elektronisk styrte NAV arkiv. Hele 15 kilometer arkiv har hatt tilhold i denne bygningen. Det har også vært andre leietakere. Regner med at alle disse er på vei ut av leieforholdet når det skal rives.

Det er mye rivninger av bygg på Ensjø nå. Malerhaugveien 19 til 23 er revet, Malerhaugveien 20 og Malerhaugveien 28 er revet. Ensjøveien 34 holder på å rives. Gladengveien 3 til 5 og Malerhaugveien 25 skal rives. Så her føyer Ensjøveien 10 og 12 seg inn i rekken av gamle næringsbygninger som forsvinner fra Ensjø og erstattes med nye boligprosjekter.

(Svart/hvit bilde tilhører Oslo museum/Norsk Teknisk museum)

 

Les søknaden om rivning

Les mer om boligprosjektet i Ensjøveien 10 til 12