Salgsstart for nytt boligprosjektet i Malerhaugveien 25 på Ensjø – 2.juni

Nå nærmer det seg salgsstart i boligprosjektet som ligger i Malehaugveien 25. Salget av boliger starter tirsdag 2. juni kl 1200.

Utbyggeren Attivo har sammen med Spor Arkitekter utviklet et prosjekt som vil vokse seg frem til å bli noe ganske spesielt og med egenskaper som skiller seg ut på Ensjø. Blant annet er det et bredt fargevalg på mursteinen på de forskjellige fasadene i prosjektet som ser bra ut.

Malerhaugveien 25 kommer til å bestå av 230 leiligheter fra 37 kvm til 126 kvm, fordelt på 2 bygg på inntil 6 etasjer. Det planlegges å legge ut 4 salgstrinn og dette er fordelt på 2 byggetrinn. 100 garasjeplasser er tilgjengelig. Det blir også mye sykkelparkering og eget «mekke» verksted/rom for sykkel fiksing. Boligene organiseres som sameie.

I første omgang legges det ut ett salgstrinn med til sammen 65 leiligheter fra 37 m2 til 126 m2 og prisene starter på rett under 3 millioner og går opp til 10,5 millioner. Leilighetene i dette trinnet ligger ut mot Malerhaugveien og Grønvoll alle.

Når det gjelder de 100 parkeringsplassene i prosjektet så selges de i første omgang til de største leilighetene. Prisen på en garasjeplass er satt til kr.350.000.- Ensjø aktuell informasjon vil på det sterkeste anbefale alle som har bil om å kjøpe parkeringsplass. I dette området er det ikke mange gateparkeringsplasser i dag, og i fremtiden vil det bli enda mindre plasser når utbygningene rundt dette prosjektet skjer.

Bygget er en form for kvartalsbebyggelse og det er mulig å lese i prospektet at det kommer til å bli en meget stor innergård. Utbygger sier selv dette om den «Bak fasaden på Malerhaugveien 25, skjuler Ensjøs kanskje råeste fellesarealer seg. Med egen privat park på tre mål kan du være ute når du er hjemme.»

Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om dette prosjektet tidligere og i lenke under denne saken kan du lese tidligere saker. Der fremkommer det at det er Neptun Properties om er forslagstiller og utbygger, men det er ikke rett lenger for prosjektet er solgt videre til Attivo. Det skjedde et stykke ut i regulerings prosessen.

Eller så kan det være greit å kjenne til at det i dette området er flere byggeprosjekter på gang. Rett over gaten i Malerhaugveien 19 til 23 så skal Urbaniun bygge boliger «Kongsløkken» og ved siden av i Grenseveien 71 holder Obos på å utvikle en eiendom. Bak eiendommen så skal Oslo kommune bygge barneskole på eiendommen Grenseveien 73 og 91.

Etter å ha tatt en prat med en av selgerne av prosjektet så kan det opplyses om stor interesse og i dag ble det sendt ut 1000 e-poster til folk som har tegnet seg som interessenter til prosjektet. Disse fikk utsendt prospekt og prislister samt annen nyttig informasjon!

Boligene selges til fastpris. Frist for innlevering av kjøpetilbud er satt til 4. juni 2020 kl. 12.00. Boligene vil bli tildelt innen 8. juni 2020. Etter tildeling er gjennomført vil boligene bli solgt etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Det ligger dermed an til at det kan bli folksomt i Malerhaugveien på Ensjø på salgsdagen 2.juni kl 1200.

Les mer på hjemmesiden til prosjektet

Les tidligere saker om Malerhaugveien 25

Les om boligsalgstall for første kvartal 2020