Er det fisk i Hovinbekken på Ensjø?

Ensjø aktuell informasjon har i sommer jobbet med å finne ut om det er fisk i Hovinbekken eller i noen av dammene som bekken renner igjennom her på Ensjø. Spesielt snakker vi om i området nedenfor Grenseveien og ovenfor Ensjøveien.

Det er godt kjent at det er fisk i Teglverksdammen og de øvre delene av Hovinbekken, men det er få observasjoner av fisk i de nedre delene. Årsaken til dette er at det finnes noen sluser/vannlåser som er vanskelig for fisk å komme igjennom eller over. En slik ligger mellom Teglverksdammen og under Grenseveien og det finnes også en barriere i utløpet av Stålverksdammen. Selv om det er vanskelig så er det noen fisk som er i stand til å passere.

Så derfor ble Ensjø aktuell informasjon med folk fra Bymiljøetaten i Oslo kommune på prøve fiske i Hovinbekken, onsdag denne uken. Det skulle gjennomføres fiske med strøm som bedøver fisken uten å skade den, slik at den kan fanges. Målet var å finne ut om det var fisk og yngel i bekken.

Ensjø aktuell informasjon har i sommer funnet død ørret i Hovinbekken. Den 27.juni i sommer ble det funnet 3 døde ørret i bekken, 2 ble tatt opp av bekken og levert til bymiljøetaten for undersøkelser. Den tredje ble også tatt opp, men kastet.  Dette var ganske stor ørret som ble funnet døde. I dagene før hadde vannstanden i bekken vært tappet ned og det var veldig varmt i været, så årsaken til døden kunne være surstoff mangel. Jeg har ikke skrevet om dette på bloggen tidligere for størrelsen på fisken kunne også indikerer at noen hadde forsøkt å sette ut fisk og at den hadde død på grunn av dette.

Bymiljøetaten konkluderte imidlertid med at det kunne være fisk fra Hovinbekken, for de døde fiskene hadde ikke tegn eller skader på at de var fanget med krok eller nett.

Jeg har også tilbrakt noen timer med fiskeobservasjon i Stålverksdammen og her er det også ved ett tilfelle funnet en død fisk. Denne ble senere artsbestemt til å være Mort. Men jeg har filmet både yngel og fisk som vaker i vannet i denne dammen ved flere tilfeller. Se video i bunnen av denne saken.

Så allerede før denne ukens fisketur med bymiljøetaten er jeg sikker på at det er fisk i Hovinbekken. Så spørsmålet ble vel mer om hva vi skulle greie å fange. Den aktuelle dagen vi skulle fiske var bekken skitten og vannføringen var veldig grå grunnet regnvær dagen før. Ikke optimale forhold med andre ord.

Men fikk vi noe fisk denne dagen? Dessverre så ble det ikke fanget noen fisker denne dagen. Det ble observert en ørret som ikke lot seg fange, under en av bruene i bekken. Dette kan indikerer at det kan være stor ørret i bekken og at de døde fiskene som ble funnet i juni kunne hatt tilhold her. Det ble heller ikke funnet noe yngel, noe som er et dårlig tegn. Er det ikke noe yngel så er det heller ikke noen fisker som reprodusere seg og det er ikke bra for fremtiden. Det var ikke mulig å vade ut på dypet i Stålverksdammen, så der ble det ikke fisket med strøm.

Vi må nok imidlertid sette vår litt til at de som har ansvaret for sperringene/barrierene under Grenseveien og i utløpet av Stålverksdammen starter å bearbeide disse og gjøres de dypere, slik at fisken kan følge bekken nedover.

Men vi kan med sikkerhet slå fast at det er fisk i Hovinbekken og i Stålverksdammen nedenfor Grenseveien!

 

Les tidligere sak om Fisk i Hovinbekken på Ensjø

Les sak om fisk i Teglverksdammen 

 

 

Her er det 3 videoer om fisk i Hovinbekken på Ensjø