Har du observert fisk i nedre del av Hovinbekken på Ensjø?

Ensjø aktuell informasjon lurer på om du eller noen du kjenner har gjort observasjoner av fisk i Hovinbekken som renner over Ensjø eller i noen av dammene som er her. Spesielt snakker vi om i området nedenfor Grenseveien og ovenfor Ensjøveien.

Det er godt kjent at det er fisk i Teglverksdammen og de øvre delene av Hovinbekken, men det er få observasjoner av fisk i de nedre delene. Det finnes noen sluser/vannlåser som er vanskelig for fisk å komme igjennom eller over. En slik ligger mellom Teglverksdammen og under Grenseveien og det finnes også en barriere i utløpet av Stålverksdammen. Men noen fisk er i stand til å passere.

Ensjø aktuell informasjon har snakket litt med Terje Laskemoen i Bymiljøetaten som også er interessert å få informasjon om observasjoner av i fisk i dette området. Det var i mai 2017 at man satte vann på Hovinbekken langs Gladengveien for første gangen. Igjennom Tiedemannsparken har bekken vært åpen litt lengre. Da hadde ikke bekken vært oppe i dagen siden den ble lagt i rør på 1940 tallet, med unntak av 50 meter som lå der Stålverksdammen ligger i dag. Bekken i sin nåværende form har nå ligget der i 3 år, så det burde dukke opp noe fisk snart.

Ensjø aktuell informasjon har sett to døde Mort i Stålverksdammen tidligere i år, men har ikke sett levende fisk. Hvis noen i området har sett fisk eller tilfeldigvis skulle ha tatt bilde av eller filmet fisk i dette området, så hører jeg gjerne i fra deg.

Les flere saker om Hovinbekken