Hovinbekken mellom Ensjø og Jordal er testet med vann

Mandag ble det sluppet på vann i den nye forlengelsen av Hovinbekken som går langs Jordal parken og nye Jordal Amfi. Byggearbeidene har tatt litt tid, men på mandag var det klart for å teste hele bekkeløpet til Hovinbekken med vann. Det var representanter fra entreprenøren, Bymiljøetaten og Vann og avløpsetaten som deltok ved testen.

Vannspeilet på Ensjø torg som fram til nå har vært slutten på den åpnede Hovinbekken ble offisielt åpnet 31.oktober 2019. Da hadde det i en god stund vært gjennomført tester med bekken og vannet i vannspeilet. Det samme skjer nå på Jordal.

Det testes om rørene fra Ensjø Torg fungerer og at vannet som renner kommer ut på Jordal. Det sjekkes også at de små dammene og bekken som renner ut i bakken ved Jordal fører vannet riktig og det testes at vannet holder seg innenfor det som er planlagt og at det ikke er lekkasjer. Det er også viktig å finne ut hvor stor vannmengde som skal slippes på for å unngå problemer.

Hovinbekken kommer ut midt i bakken på nedsiden av Hedmarksgata der den renner ut i et vannspeil. Deretter går bekken over i et fossefall med 3 små fosser. Vannet kommer så til et nytt vannspeil før det fortsetter i gjennom flere mindre oppdemninger og renner videre ned mot Galgeberg. Der forsvinner Hovinbekken igjen ned i kulverten.

Når vannet blir sluppet på permanent er ikke helt klart og det er nok ikke helt klart om det blir en stor offisiell åpning av bekken, siden vi har situasjonen med Korona. Men vi kan alle glede oss med at det nå bare er litt utendørs arbeide med legging av plen, planting av planter og asfaltering, så vil parkanlegget med Hovinbekken oppe i dagen stå ferdig.

Les om åpningen av vannspeilet på Ensjø Torg.

Les mer om kommunens planer for parken