Bruktbutikken ME flytter fra Ensjø til Hasle

Da varsler bruktbutikken ME (Maritastiftelsen og Erikshjelpen) at de skal flytte fra Ensjø. Årsaken er at lokalene de holder til i skal rives og senere skal det bygges boliger på eiendommen. Det er Ferd som skal bygge boligprosjektet Humlehagen.

ME flyttet inn på Ensjø og åpent dørene 1.desember 2018. Denne eiendommen, som tidligere var en bilbutikk for Opel, har siden 2017 vært planlagt med at det skal bygges boliger der. Når Ferd søkte om å midlertidig få drive bruktbutikk i de gamle lokalene til bilbutikken Opel, så måtte man søke plan og bygningsetaten om å få lov til dette. Plan- og bygningsetaten godkjente i midten av 2018 søknaden om en tidsbestemt bruksendring til bruktbutikk. Tillatelsen var tidsbegrenset i en periode t.o.m. 31.08.2023.

Det ble i juni 2017 varslet oppstartsmøte og planer for omregulering av eiendommen. Reguleringen ble vedtatt av bystyret i Oslo i desember 2019. Ferd søkte om rammetillatelse til oppføring av prosjektet i september 2020. Boligmarkedet er i øyeblikket så godt og det finnes mange kjøpevillige boligsøkere som ønsker å flytte til Ensjø, så Ferd har nok valgt å ikke benytte tillatelsen om bruktbutikk til slutten av den godkjente perioden. Salget av boliger i Humlehagen er varslet til våren 2021, men det er ikke offentliggjort en dato for salgsstart enda.

For Bruktbutikken ME så betyr det at de må finne seg nye lokaler og ME har skrevet på Instagram at de 29.mai skal flytte til Hasle, nærmere bestemt i Økernveien 99. Det er også hengt opp skilt i vinduene på den nye butikken! Hvor lenge ME kan bli i disse lokalene er uklart for også disse skal i fremtiden rives og det skal bygges boliger der også.

 

Les mer fra åpningen av butikken i 2018

Les sak om Humlehagen