Nå skal det plantes 145 trær i Vestre parkdrag på Ensjø.

Da er arbeidet med Vestre Parkdrag på Ensjø i gang igjen etter vinteren. Arbeidet startet opp i juni 2020 og holdt på frem til det i desember ble vinter og umulig å plante trær og planter samt legge gress.

I begge deler av prosjektet (Vestre parkdrag del 1 og Tiedemannsparken del 3) er det grunnleggende arbeidet gjort. Hovinbekken har fått nytt løp, som er tatt i bruk. Alle steinheller til trapper, gangstier og plattinger er lagt på plass. Det er etablert asfaltert gangvei og det er etablert tursti. Det er etablert sittegrupper og området er planert.

Vestre parkdrag prosjektet har også vært en tur innom behandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere fylkesmannen) i denne perioden. Det ble varslet klage og det ble innsendt klage i desember 2020 og avgjørelsen kom i mars 2021. Klagerne fikk ikke medhold i sine klager. Arbeidet fortsetter dermed i tråd med de vedtatte planene.

Denne uken er arbeidet startet opp igjen etter at vinteren er over og de første av totalt 145 trær er plantet. Det legges på jord som skal være grunnlaget for ca 2500 kvadratmeter med gressplen. Planen er at området og prosjektet skal være ferdig i mai. Så snart kan vi som bor i området ta det i bruk!

 

Les tidligere sak om dette