Utbyggerne av Ensjøveien 16-22 på Ensjø kastet ikke inn håndkledet slik de varslet, nå legger de inn et nytt oppdatert forslag!

 

I oktober 2018 skrev Ensjø aktuell informasjon om dette prosjektet. Da var beskjeden fra Brødrene Jensen og samarbeidspartner Stor Oslo Eiendom følgende:

«Brødrene Jensen som eier Ensjøveien 16 til 22 og deres samarbeidspartner Stor Oslo Eiendom truer igjen med å avslutte reguleringsarbeidet med et boligprosjekt på Ensjø. Årsaken er at man ikke når igjennom med sitt ønske om høye bygg og høy utnyttelse. Ensjø Aktuell Informasjon skrev om dette i juni 2018 og i referater og brev mellom utbygger og Plan og bygningsetaten kan man lese:

«Forslagsstiller vurderer å trekke prosjektet dersom det ikke er mulig å oppnå ønsket utnyttelse.»»

Plan og bygningsetaten truet på sin side med at hvis det ikke ble fremdrift så ville man avslutte saken.

Det var i oktober 2018 og som jeg skrev tidligere i en annen sak om denne eiendommen «Hvordan denne saken vil utvikle seg er vanskelig å si. Kanskje sendes det inn to forslag til politisk behandling, kanskje trekker utbygger saken. Kanskje kan man kompromisse fram en løsning. Det er bare å følge med, så får vi nok greie på hva som skjer.» Kompromisset er nok mer usannsynlig nå, men vente å se det må vi uansett gjøre.

Jeg tok feil for ingen ting av dette har skjedd. For saken ble verken trukket eller avsluttet. Utbygger har hatt møter med representanter for politiske partier i Oslo og har trått vannet i flere måneder, samt at Plan og bygningsetaten ikke har gjort alvor av å avslutte saken. I slutten av januar kom forslagstiller opp med et nytt utkast til utforming av prosjektet.

Det som åpenbart er spesielt her er at man fortsatt ikke er i nærheten av et prosjekt slik Plan og bygningsetaten har sagt at de kan anbefale. Prosjektet har fortsatt høyder, utstrekning og utnyttelse som åpenbart overskrider Ensjøplanen og tidligere politiske vedtak. Utbygger har i liten grad tatt innover seg de kommentarer Plan og bygningsetaten har påpekt. Utbygger har med det nye forslaget også gått vekk fra sitt tidligere lavere og moderende forslag, som de la på bordet som et kompromiss før dette siste nye forslaget ble sendt inn.

Man skal huske på at dette prosjektet lå klart til oversending til politisk behandling. Nå ser det ut til at det blir flere runder med Plan og bygningsetaten. Jeg har imidlertid liten tro på at plan og bygningsetaten avviker fra det man frem til nå har ment. Med mindre man blir instruert fra byrådet om å gjøre det.

Hvordan denne saken fortsetter det vil jeg ikke mene noe om nå, men den fortsetter. Dette betyr at enkeltpersoner, naboer og sameier/borettslag i nabolaget må følge med

 

Se dokumentet som er sendt inn fra forslagstiller

Les tidligere sak om dette for å få den hele oversikten

Bildene viser

Øverst tv. forslagstillers nye utkast. th Plan og bygningsetatens forslag

under forslagstillers opprinnelige forslag og th forslagstillers kompromisforslag før det siste nye