Utbygger i Hedmarksgata 13 til 15 på Jordal reduserer høyder og utnyttelse etter offentlig høring! – i nabolaget til Ensjø

 

Ensjø Aktuell informasjon er med jevne mellomrom innom dette prosjektet mellom Vålerenga og Kampen, her kommer en liten oppdatering. Det var offentlig høring på Hedmarksgata 13 til 15 i september og oktober 2018 og nesten alle innspill gikk tydelig inn for plan og bygningsetatens sitt alternative forslag.

Etter offentlige høringer gjennomføres det noe som heter bemerkningsmøte mellom utbygger og Plan og bygningsetaten. Bemerkningsmøtet i denne saken ble avholdt i desember og allerede på dette møtet antydet utbygger at man ønsket å komme PBE og naboene i møte på dette med høyder. «Forslagstiller ønsket et nytt dialogmøte med PBE for å diskutere høyder og byggets plassering for å kunne se om det var mulig å kunne komme til et omforent forslag.»

Som konklusjon på møtet i desember er det skrevet «Forslagstiller ønsker å endre enkelte deler av sitt planforslag på bakgrunn av innspillene og PBEs vurderinger i saken, og ønsker et dialogmøte hvor et revidert planforslag presenteres.»

I slutten av januar sendte utbygger inn et nytt justert forslag der man har endret på prosjektet. Mest merkbart er det at man har gått fra ett prosjekt der 4 etasjer var det laveste og det høyeste var 8 etasjer til  å ha jevnt over 6 etasjer med takterrasse i 7 etg. Høydene er redusert fra kote 76,5 til kote 70,5 med 5 trappehus oppbygg på kote 73,5.

Endringene betyr at antall kvadratmeter utbygging er redusert fra 12600 m2 til totalt 10.000 m2. Det gir noen færre leiligheter og man antyder nå at det blir omlag 95 stk. Endringen betyr at næringslokalene er betydelig redusert, nesten halvert.

Forslaget fra utbygger er en tydelig bevegelse i retning av plan og bygningsetaten sitt alternativ, men om det er godt nok gjenstår å se. Plan og bygningsetaten sitt alternative forslag er nemlig på flatt 5 etasjer noe som er 1 etasje lavere enn det utbygger nå fremmer forslag på.

Jeg vil tippe at Plan og bygningsetaten går med på dette om utbygger lager en versjon der 6 etasjen er litt inntrukket!

Hva som skjer videre er ikke klart, men det er nok mye mer sannsynlig at man kan finne fram til et omforent forslag nå enn det var ved offentlig høringen i september.

Følg med så kommer det mer informasjon senere!

 

Se illustrasjoner av det nye prosjektet

Les referatet fra bemerkningsmøtet

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

Bildene øverst viser nytt forslag

Bildene under viser nytt forslag  til venstre og tidligere forslag til høyre

 

 

 

Slik ser det ut i dag!