Utbyggere får nei til høyhus i Økernveien 94 ved Hasle T-banestasjon i nabolaget til Ensjø

Haslevollen høyder  a-lab haslevollen

 

Dette området ligger egentlig utenfor det området Ensjø Aktuell informasjon normalt skriver om, men siden både Hovinbyen og Planprogram for Hasle ligger delvis inne på Ensjø området så velger jeg å svinge innom disse sakene på Hasle.

Ensjø aktuell informasjon skrev i slutten av januar om planene til Møller Eiendom og Haslevollen Eiendom som er i gang med et prosjekt på 90.000 kvadratmeter ved Hasle T-bane. De to selskapene, som eier mesteparten av det 31,3 mål store området mellom Økernveien, Grenseveien, Haslevangen og Haslevollen, har inngått et samarbeid om en felles omregulering av kvartalet til boliger og næring.

Det var flere forslag som var med i en konkurranse igjennom et parallelloppdrag. Det ble i februar klart at det var arkitektene A-lab som vant oppdraget. Bildene i saken er fra a-lab prosjketet, bilder i tidligere sak er fra en annen arkitekt.

Nå har Plan og bygningsetaten kommet med område og prosessavklaringsdokumentet og her sier de. Sitat «Forslaget innebærer høyder fra 7 – 15 etasjer for næring, 4 – 12 etasjer for bolig, og en samlet utnyttelse på ca. 300 % BRA. Det foreslås høyhus mot krysset Økernveien – Haslevangen, og et offentlig gangstrøk fra Haslevangen til Hasle T – bane. Plan og bygningsetaten er positiv til en transformasjon av området, og støtter forslaget til avtrapping og hovedgrepet i strukturen. Vi anbefaler ikke høyhus her, og mener utnyttelsen må være mer moderat og følge føringene i kommuneplanen. Området har behov for nye offentlige rom og park, og planarbeidet må koordineres med Planprogram og VPOR for Hasle.» sitat slutt

Det er noen viktige føringer i dette dokumentet.

Den første er at planene i dette området må følge Planprogram og VPOR for Hasle. Dette hadde oppstart høsten 2016 men er ikke ferdig utarbeidet enda. Plan og bygningsetaten skriver følgende sitat «Planprogram med VPOR for Hasle Plan- og bygningsetaten er i gang med å utarbeide planprogram og Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Hasle for å ivareta kommuneplanens krav om felles planlegging. For at kravet om felles planlegging skal oppfylles forutsettes det at Planprogram og VPOR for Hasle er vedtatt før vedtak av reguleringsplaner inneenfor sonen med krav om felles planlegging.» sitat slutt

Det andre er at man er positiv til å utvikle området med boliger men er tydelig på at høyhus, bygg over 12 etasjer og 42 meter, ikke er aktuelt i dette området. Nå er dette imidlertid bare innledende runder og plan og bygningsetaten har blitt overkjørt av politikerne tidligere. Så naboer og sammeier og vel foreninger må følge med på slike saker.

Ser også at utbyggerne går inn for en meget høy utnyttelse og at de i tillegg kun legger opp til 16 prosent uteareal i tråd med indre by utvikling. Dette påpeker PBE at er altfor lite og sier at man må benytte ytreby utvikling, dette må være minst 20 prosent. På Ensjøområdet i planen for Ensjø har man lagt opp til 25 prosent de fleste stedene.

Det som er overraskende er at ingen naboer har kommet med innspill til dette prosjektet så langt. Det er veldig viktig at man faktisk kommer med innspill og kommentarer tidlig i slike prosjekter.

Her finner du lenker til aktuelle dokumenter

 

Les område og prosessavklaringsdokumentet

Les stedsanalysen som er utarbeidet for området

Se oppslag om at a-lab vant prosjektet

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon om disse planene

Les alle dokumentene i kommunalt saksinnsyn om dette prosjektet