Utbyggere bidrar til endringer før man starter å bygge på Helsfyr – i nabolaget til Ensjø

Det skal skje mye på Helsfyr og området rundt Fyrstikktorget i fremtiden. Det er mange planer og reguleringssaker som pågår der. Ingen ting er vedtatt eller besluttet enda. Ensjø aktuell informasjon har skrevet mye om de forskjellige eiendommene tidligere.

Her kommer en sak om ting som skjer nå i forkant av reguleringen for å skape bedre, sikrere og trivelig miljø i området. Jeg har snakket med noen i Veidekke som har bidratt med innhold til denne saken.

Veidekke Eiendom omregulerer i samarbeid med Oslo Areal Grenseveien 97 og Grensesvingen 7-9. Komplett planforslag er forventet sendt Plan og bygningsetaten før jul. Dette skal senere ut på offentlig ettersyn, antagelig før påske 2020. Ved oppstart av reguleringsarbeidet ble det gjennomført en sosio-kulturell stedsanalyse (januar 2018) hvor 650 innbyggere og brukere av Helsfyrområdet svarte på en rekke spørsmål om området. Dette gav forslagstiller viktig kunnskap om området.

Som en oppfølging av dette ble det i mai 2019 gjennomført flere medvirkningsarrangementer for nabolaget. Her ble deltakerne oppfordret til å komme med konkrete innspill til utforming av de nye planområdet med spesiell vekt på gatetun, grønne uteområder og bruk av 1. etasjer mot gateplan. I tillegg var innspill om midlertidige tiltak en viktig del, her kom det i alt 22 innspill.

I høst har Veidekke Eiendom, Oslo Areal og Stor Oslo Eiendom samarbeidet med F21 skole om gjennomføring av flere av forslagene til midlertidige tiltak.  Tiltaket som nå gjennomføres skal sikre del av skoleveien mot Helsfyr T-banestasjon. I dag går mange elever over plassen på utsiden av Fyrstikktorget. Denne plassen brukes i dag som manøvreringsområde for lastebiler til næringsbygget i Grensesvingen 9.

Tiltaket som er gjennomført i høst består av følgende: 10 av dagens parkeringsplasser mot Fyrstikktorget er fjernet og erstattet av 10 stk trær med store plantekasser og sittebenker. Plantekassene skjermer en rødmalt gangtrassè langs Fyrstikktorget. En stengt tidligere stengt port i enden av trassèn er åpnet og malt i gul farge. Fasadene på Fyrstikktorget har fått ny belysning av høy kvalitet som lyser opp gangtrassen.  Elever fra F21 skole har deltatt i malearbeidene, inkludert gule «logomerker» som er designet av elever på F21.

Som vedlegge til denne saken kan du lese en studie som LÉVA Urban Design har laget.  De har også i en tidlig fase laget en stor spørre undersøkelse om Helsfyr området. Ensjø aktuell informasjon delte undersøkelsen og oppfordret folk til å svare på den i januar 2018.

Medvirkning grønvoldkvartalet

Veidekke har på Helsfyr vært tidlig ute og invitert naboer og brukere av området inn for å delta og komme med innspill. Ensjø aktuell informasjon oppfordrer alle beboere i området til å delta i høringer og komme med innspill på alle arenaer der man kan bidra enten når private inviterer til det eller om det gjelder de politiske prosessene som foregår på området.