Utbygger fikk avslag på å bygge om direktørboligen og hageanlegget i Fyrstikkalleen 20 på Ensjø, til boliger.

Tidligere i år har eieren av Fyrstikkalleen 20 kommet med forslag på å bygge boliger i det vernede hovedhuset og i hagen på eiendommen. Bygningen har tidligere vært direktørbolig for fyrstikkfabrikken. Bygningen vi snakker om er tegnet av Magnus Poulsson i 1916 og er oppført i ubehandlet tegl. Bygningen har en monumental karakter og ble bygget som bestyrerbolig for fyrstikkfabrikken.

I september 2018 sendte takseringsforbundet inn henvendelse til Plan og bygningsetaten om å få en forhåndskonferanse der de ønsket å drøfte endringer på eiendommen. Eiendommen er vernet etter plan og bygningsloven, så det var noen utfordringer i utgangspunktet.

I mars 2019 sendte eieren av bygningen inn sak med ønske om å endre eksisterende bygning fra kontor/næring tilbake til opprinnelig formål bolig og man planla et nybygg i hagen på eiendommen. Nybygget ble foreslått i tre etasjer, pluss to kjelleretasjer. Den nederste kjelleretasjen skulle være parkering og innkjøringen skal være fra Malerhaugveien. Den neste kjelleretasjen skal være bod arealer og deretter skal man ha 3 boligetasjer med 9 leiligheter i størrelsen 60 til 80 kvadratmeter.

Man har tidligere vært ute i markedet for å selge bygningen og tomta. Da har prisanslaget hvert på ca. 20 til 25 millioner kroner. Jeg vil tro at dette prisanslaget nå endrer seg etter plan og bygningsetatens sitt avslag på utbygging.

For i midten av august har forslagsstiller fått avslag på bygge planene sine.  Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om oppføring av boligbygg og bruksendring av eksisterende bygg som de mottok 26.03.2019. De avslår søknaden fordi tiltaket er i strid med reguleringsplan S-3075 § 4 og reguleringsplan S-4699 formål grøntstruktur.

Et sted i avslaget skriver man «Det er få kulturminneverdier i nærområdet på Ensjø, særlig sett i forhold til resten av den tette byen, og det er derfor viktig at disse ikke forringes. Byantikvaren har frarådet tiltaket sterkt, og deres føring tillegges stor vekt i vår vurdering. Hagearealet anses som en integrert del av bestyrerboligens arkitektur og det foreslåtte bygningsvolumet vil i stor grad gå på bekostning av opplevelsen av bestyrerboligens storslagenhet.»

Jeg tror at denne bygningen fortsatt vil være til salgs, men kanskje med en lavere pris. Enten fortsetter den som en kontorvilla eller så blir den solgt og satt i stand som en boligeiendom. Foreløpig ligger den til korttids utleie som kontor eiendom.

Les avslaget her 

Se bygningen innvendig på denne lenken

Les tidligere sak om Fyrstikkalleen 20

Les sak om at det skulle bli barnehage i bygningen

Les sak om historiske bygninger på Ensjø