Utbygger vil bygge boliger i Fyrstikkalleen 19 på Ensjø samt vurderer å lage barnehage i den vernede direktørboligen til den gamle fyrstikkfabrikken på Helsfyr!

Fyrstikkalleen 19 (8) Fyrstikkalleen 19 (11)

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at Scandinavian Property Group i romjulen sendte inn søknad om å få avholdt oppstartsmøte med den hensikt å omregulere bygningen /eiendommen i Fyrstikkalleen 19 til et boligprosjekt. Denne eiendommen er nærmeste nabo til den vernede bygningen i Fyrstikkalleen 17 som allerede er vedtatt omgjort til boliger. Prosjektet ligger også som nærmeste nabo til boligprosjektet Grenselunden som er under oppføring. Eiendommer er også nabo til Skolen og barnehagen i Fyrstikkalleen 21.

Utbygger har i dokumentene til oppstartsmøte antydet at de vurderer å kjøpe den vernede direktørboligen til den gamle fyrstikkfabrikken, med den hensikt å flytte barnehagen som ligger i Fyrstikkalleen 19 over til denne eiendommen som ligger tvers over veien. Denne bygningen benyttes i dag til kontorer og flere steder har man gamle bygninger som benyttes til andre formål enn hva de opprinnelig var. Her er det vel mest interresant å høre hva byantikvaren sier til indre ombyggning, siden man åpenbart ikke skal gjøre noe med fasaden.

Bygningen i Fyrstikkalleen 19 er ikke så gamel som nr 17  og brukes vel mest som barnehage i dag. På de fleste eiendommer i nærheten er det enten boliger eller planer for boliger, så det er ikke unaturlig at man tenker i disse baner.

Forslagstiller sier ikke noe om hvor mange leiligheter man tenker kan oppføres på eiendommen, men antyder i dokumentene en totalutnyttelse på 260 prosent og man skriver at høyden på boligene kan variere fra 3 til 12 etasjer. Her er nok det galskap å tillate 12 etasjer, men 5 til 6 etasjer som i Grenseleunden prosjektet må man nok akseptere.

Utbygger ber om et raskt oppstartsmøte med plan og bygningsetaten, slik at de kan avklare mulighetene til å utvikle dette området.

Les dokumentene som er sendt inn til oppstartsmøtet

F19 og F20 Fyrstikkalleen 19 (1)

Fyrstikkalleen 19 (14)