Den verneverdige direktørboligen i Fyrstikkalleen på Ensjø skal omgjøres til boliger og i hageanlegget skal det oppføres et nytt bygg på 3 etasjer

 

I høst har det vært litt aktivitet rundt Fyrstikkalleen 20 på Ensjø/Helsfyr. Norges takseringsforbund som i januar 2018 slo seg sammen med Nito takst har flyttet fra eiendommen de eier på Ensjø. Nå ønsker de og utvikle og selge eiendommen.

Bygningen vi snakker om er tegnet av Magnus Poulsson i 1916 og er oppført i ubehandlet tegl. Bygningen har en monumental karakter og ble bygget som bestyrerbolig for fyrstikkfabrikken. I september sendte derfor takseringsforbundet inn henvendelse til Plan og bygningsetaten om å få en forhåndskonferanse der de ønsker å drøfte endringer på eiendommen. Eiendommen er vernet etter plan og bygningsloven, så det er noen utfordringer i utgangspunktet.

De skriver «På vegne av tiltakshaver Norges takseringsforbund, anmoder vi om at det berammes forhåndskonferanse for ovennevnte tiltak. Vi ønsker å konferere om følgende forhold: Planlagt tiltak: Bruksendring av eksisterende bygning: Eksisterende bygning på eiendommen er tegnet av Magnus Poulsson i 1916 og er oppført i ubehandlet tegl. Bygningen har en monumental karakter og ble bygget som bestyrerbolig for fyrstikkfabrikken. Bruksarealet er på omlag 740m2. Bygget ble i 1987 bruksendret fra bolig til kontor. Planen er å søke om bruksendring det til sitt opprinnelige formål, bolig. Det forutsettes at det ikke skal gjøres fasadeendringer. Nybygg: Tomten er på 2720 m2, og ligger etter vår mening godt til rette for å oppføre et nybygg.»

Ett annet sted i dokumentene skriver man at man ønsker å endre eksisterende bygning fra kontor/næring tilbake til opprinnelig formål bolig og man planlegger et nybygg i hagen på eiendommen. Nybygget som foreslås er i tre etasjer, pluss to kjelleretasjer.

Den nederste kjelleretasjen skal være parkering og innkjøringen skal være fra Malerhaugveien. Den neste kjelleretasjen skal være bodarealer og deretter skal man ha 3 boligetasjer med 9 leiligheter i størrelsen 60 til 80 kvadratmeter.

Norges takseringsforbund har også fått selskapet Tiger Eiendomskompetanse til å legge eiendommen ut for salg.  Dette ble gjort i midten av 2018. Tiger eiendomskompetanse har gjort henvendelser ut i markedet og Ensjø aktuell informasjon erfarer at prisen ligger i 20 til 25 millioners klassen. Eiendommen er ikke solgt.

Tidligere har Takseringsforbundet, under reguleringen av Østre Parkdrag i 2010/2011, fremsatt tilbud til kommunen at de kunne kjøpe eiendommen. Ensjø aktuell informasjon oppfattet da at prisen kunne ligge på rundt 10-12 millioner.  Dette ble ikke gjennomført. Senere har Ensjø aktuell informasjon skrevet noen saker om eiendommen der det blant annet ble vurdert at man skulle gjøre den om til barnehage.

Nå har det åpenbart blitt sendt ut nabovarsel for i kommunens saksinnsyn kan man lese flere dokumenter som i februar er sendt inn som svar på nabovarsel.

 

Les bestillingen av forhåndskonferansen fra september 2018

Les om forhåndskonferansen

Les svaret på nabovarsel fra februar 2019 fra naboer

Les tidligere sak om å bruke eiendommen til barnehage