Trivelig og god stemning i møte om parkdragene på Ensjø – politikerne kunne ikke love når de ville stå ferdige.

 

Mandag kveld var det åpent møte om parkdragene på Ensjø, stedet var Safe as milk nederst i Gladengveien. Hit hadde om lag 100 lokale beboere funnet veien for å høre på politikerne sine svar om de manglende parkdragene på Ensjø.

Arbeiderpartiet, SV og MDG møtte med byrådssekretær Rasmus Reinvang fra byrådet, litt synd at de enkelte partiene ikke stilte med egne personer. Reinvang representerte byrådets politikk, selv om han er partipolitisk tilhørende i Miljøpartiet de Grønne. Fra Høyre kom Heidi Farstad von Hall, fra Venstre kom Haakon Rikles og fra Rødt kom Luis Espinoza. Fremskrittspartiet var også invitert, men hadde ikke svart på henvendelsen.

I tillegg til politikerne satt Maria Kjellesvik, som er beboer på Ensjø og som skriver masteroppgave om de grønne områdene på Ensjø, sammen med politikerne. Sist men ikke minst var Ove Bengt Berg som sitter i styret i Ellipsen borettslag og er talsperson for aksjonsgruppa for de grønne parkdragene på Ensjø med i panelet.

Til å lede møte og stille spørsmålene hadde man fått inn Christian Sørgjerd som til daglig er journalist i Aftenposten. De tilhørende fikk en grei gjennomgang av den politiske situasjonen fra de fremmøtte politikerne. Alle politikere var glade får å ha blitt invitert og alle kunne understreke at man var opptatt av grønne områder og parker på Ensjø. Når man kom ned til de tydelige løsningene på hvordan man skulle kunne få bygget parkdragene NÅ, så var det egentlig få gode svar.

Den høye temperaturen uteble også fra møtet. Det som ble diskutert var ting som at man måtte ha bedre dialog med grunneiere til det å kreve ekspropriasjon og tvangs bygging av parkdragene. Noe av debatten dreide seg om at det finnes grunneiere på Ensjø som ikke er kommet like langt med planene for hvordan man vil utvikle eiendommene sine fra næring og bil virksomhet til boligutvikling.

En av grunneierne som ble nevnt er Kolberg gruppen som besitter eiendommer som er helt sentrale på Ensjø og som låser muligheten til å utvikle grøntdragene og Petersborgaksen. Før man finner en løsning med Kolberg og de eiendommene som de eier, så vil det være vanskelig å utvikle fullgode parkdrag i tråd med de vedtatte planene.

Noen av tilhørerne lurte på hvilke tvangsmidler man hadde overfor grunneiere, men her hadde ikke politikerne gode svar selv om noen nevnte ekspropriasjon. En av tingene som ikke kom opp i diskusjonen var muligheten for at større boligutbyggere kanskje burde vurdere å kjøpe Kolberg sine eiendommer på Ensjø, for å utvikle dem fortere hvis det kunne være en mulighet.

Politikerne var på tilbudssiden og flere beklaget at dette tar lang tid. På spørsmål om når man trodde parkdragene skulle være ferdig så var det ingen av politikerne som ville være klare på det, men den som gikk lengst i å antyde et tidspunkt var Rasmus Reinvang fra byrådet som mente at det kunne være mulig å få til fungerende gjennomgående parkdrag i 2023. Han var imidlertid klar på at den endelige ferdigstillelse av de vedtatte planene ville ligge noe lengre fram i tid.

Les sak om at mange møtte opp på markeringen for de grønne områdene tidligere.

Les saken til Maria Kjellesvik om Ensjø