Mange mennesker møtte opp på markeringen for de grønne parkdragene på Ensjø torsdag kveld!

 

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere så har 9 sameier og borettslag på det sentrale Ensjø området som representerer nærmere 1000 leiligheter som har gått sammen om å sette fokus på de manglene/forsinkede utbygning av parkdragene på Ensjø.

Ensjøplanen ble vedtatt av bystyret i 2004 og reguleringsplanen for kjerneområdet på hver side av Gladengveien ble vedtatt i 2007. Bolig utbyggere har solgt inn de grønne områdene på Ensjø i alle boligprosjekter som er laget. Men ting som gjelder grønne områder tar veldig lang tid, kan det se ut til.

Gruppa har derfor som mål å sette politisk fokus på hvorfor parkdragene ikke blir bygget og ser at tiden fram mot valget i september er en måte å få politikere i tale. Man har allerede hatt kontakt med politikere lokalt og på rådhuset.

Nå ønsker man å la de som bor på Ensjø få muligheten til å vise sitt engasjement. Torsdagens markering der lederen av Ellipsen borettslag holdt en appell for de omlag 100 fremmøtte, var en slik første markering. Man har videre planlagt et åpent møte med politikere med temaet de grønne områdene på Ensjø. Møte avholdes på Safe as milk mandag 17.juni kl. 1800.

Vedlagt ligger en video fra arrangementet torsdag kveld. Videoen er tatt opp av André Løyning og stilt til disposisjon for Ensjø aktuell informasjon som har kortet den ned noe!

Les tidligere sak om dette