Teglverket skole på Hasle er overlevert til Oslo kommune – i nabolaget til Ensjø

Teglverket skole  Teglverket skole

Midt i ferien og så snakke om skolestart HMMMM!!

Men det er kanskje like greit å ta det opp likevel for nå er Oslo sin nyeste skole Teglverket skole på Hasle overlevert til Oslo kommune ved undervisningsbygg og lærere og annet personale har startet å klargjøre skolen for mottak av elever i august.

Aktivitetsskolen starter allerede 3. august og vanlig skolestart skjer i midten av august og i forbindelse med dette blir det nok en formell åpning ved ordfører og kanskje en minister også siden det er valg i høst. Når F21 åpnet så var det statsminister Jens Stoltenberg som åpnet skolen, så kanskje kommer Erna Solberg til Hasle i august?

Skolen er en 1-10 skole med ca. 800 elever og 130 ansatte, inkl. Aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling men første året starter skolen med 9 klasser fra 1.-4.trinn + 18 barn på spesialavdelingen. Skolen er samlokalisert med en stor og flott flerbrukshall som er finansiert med tippemidler og det blir et attraktivt og spennende uteområde med mange muligheter for barn og unge, både på sommer- og vinterstid. Teglverksdammen blir liggende rett ved siden av skolen som gir uante muligheter i forhold til læring.

Av mer kunstnerisk utsmykning kan nevnes de 3 store trappe tårnene på skolen som alle har en utsmykning som skifter i fargene grønt, Orange og rødt

Under her kan du se noen bilder av skolen utvendig.

Les tidligere sak om skolen 

Se skolen sin  hjemmeside 

Se skolens side på Facebook  

Teglverket skole  Hovinbekken teglverket skole tegleverksdammen mat 062

Teglverket skole  Teglverket skole

Teglverket skole  Teglverket skole

Teglverket skole  Teglverket skole