Teglverket skole blir synlig på Hasle i utkanten av Ensjø området!

Teglverket skole Hasle august 2013  Teglverket skole på Hasle august 2013

For deg som ikke farter så mye rundt på ensjøområdet eller i utkanten av dette store området, så kan Ensjø aktuell informasjon oppdater deg litt om situasjonen med  nye Teglverket skole på Hasle som ligger mellom Hasle T-banestasjon og Hasle torg i utkanten av ensjøområdet.

Oslo bystyre vedtok den 29.august 2012 reguleringsplan for Teglverkstomta. Det er vedtatt skole, flerbrukshall, barnehage, boliger og grøntområder på området.

I oktober 2012 ble anbudet utlyst og i midten av februar 2013 ble Danske MT Højgaard gitt oppdraget med å bygge skole og flerbrukshall på Teglverkstomta på Hasle i Oslo.

I juni 2013 ble byggestart markert og nå i starten på mars 2014, så kan man se at arbeidet går fremover. Store deler av råbygget er kommet opp og arbeidet med å lukke bygget pågår for fullt.

Bildene over viser hvordan det så ut før arbeidet med byggingen startet og bildene under viser dagens situasjon. Bildene over og under er tatt fra omtrent samme posisjon.

Bygget får fem etasjer, hvorav fire skal huse undervisningslokaler og administrasjon og en skal brukes til tekniske fasiliteter. Flerbrukshallen skal oppføres i to etasjer med tekniske installasjoner på taket. Samlet byggeareal er på 11.500 kvadratmeter.

I tillegg omfatter prosjektet tilrettelegging av uteområdet på totalt 15.300 kvadratmeter. Her blir det lekeplasser, ballbaner og grøntanlegg.  Prosjektet koster rundt 300 millioner kroner, og skal stå klart til skolestart i 2015.

Teglverkstomta ligger i Grünerløkka bydel ved Hasle T-banestasjon, og planområdet er på ca. 86 daa. Arealet ligger i ytterkanten av Ensjøområdet og eies av Oslo kommune. Skolen skal gi plass til 780 elever og plass til 20 elever med behov for spesialtilpasninger.

Skole og flerbrukshall er samlokalisert og flerbrukshallen plassert lengst mot nordvest for å sikre offentlig tilgang til hallen. En slik beliggenhet gir også god utnyttelse av tomten og gode skjermede utearealer for elevene. Skolen skal ivareta kravene til passivhus. Skoledelen er organisert slik at 1. klasse, Aktivitetsskolen, spesialavdeling, musikk og allrom ligger på plan 1. Plan 2 inneholder administrasjon, bibliotek, kantine, auditorium og øvrige spesialrom. Og plan 3 og 4 er utformet som rene undervisningsarealer.

Uteanlegget deles opp i tre soner: En for barnetrinnet, en for ungdomstrinnet og en for spesialelevene. I sonene plasseres lekeapparater og aktiviteter tilpasset elevgruppen, og trær og plantefelt vil benyttes for å underbygge soneinndelingen og gjøre skolens utearealer grønt. Foran skolen er det tenkt å anlegge et belte i plasstøpt betong for plassering av sittegrupper og etablering av festplass.

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Les om byggestart i juni 2013

Les mer om skolen på undervisningsbygg sine sider

teglverkstomta på hasle 007  teglverkstomta på hasle 031