Hovin skole på Ensjø/Valle Hovin rives!

Hovin skole rives delvis 006  Hovin skole rives delvis 017

Da har deler av Hovin skole blitt revet. Arbeidet har blitt gjennomført den siste tiden. Det er bare en liten del helt ut mot E6 som i første omgang er fjernet. Dette for å gjøre plass til en ny gang og sykkelvei.

Hovin skole har røtter over hundre år tilbake i tiden, men dagens skole ble bygget i 1954-55. Den første Hovind skole lå på Lilleberg under Søndre Hovind gård omtrent der Gilde hadde anlegget sitt i mange år, og skolekretsen som ble opprettet i 1859, omfattet Løren, Hasle, Økern, Bryn og gårdene sønnenfor disse. Den første Hovin skole ble nedlagt i 1893.

Etter denne nedleggelsen var det ikke folkeskole i strøket før en ny skole ble nødvendig i forbindelse med den omfattende bolig utbygningen på Etterstad og Valle Hovin etter krigen. Undervisningen ved Hovin skole startet opp 14.februar 1955. Skolen ble nedlagt i august 2010. Men ble åpnet høsten 2011 midlertidig slik at elever fra barneskolene Lakkegata, Grünerløkka og Løren, i tillegg skal elever fra både barne- og ungdomstrinnet på Sinsen og Hersleb kunne gå på skolen et halvt år på grunn av manglende ferdigstilling av ny Frydenberg skole.

Nå har deler av skole anlegget blitt revet og senere når Vålerenga stadion blir realisert, så vil resten av skolen bli revet. Selv om skolen nå står tom så er den ikke ubenyttet for politiet benytter anlegget til øvelse på «terroraksjoner» i tilknytning til skoler.

Les sak om at politiet øver på Hovin skole

Se bilder av Hovin Skole

Hovin skole rives delvis 010  Hovin skole rives delvis 004