Nå kan det bli liv i første etasje i Marienfryd prosjektet – Frisør og Sushi restaurant er på vei inn i de tomme lokalene.

Marienfryd 013  Marienfryd 010

For ett år siden skrev jeg om at næringslokaler på gateplan på Ensjøområdet sliter. Siden den gangen har det skjedd at Brasseriet bar og restaurant har gått konkurs og ny eier overtok den, men måtte stenge ved juletider. Bokhandelen er lagt ned og har flyttet, lokalet står fortsatt ledig. Jeg skrev også om de ledige lokalene som er i Marienfryd prosjektet og i Tiedemannsbyen. I sist nevnte står de fortsatt tomme, men Skanska at tatt i bruk det største lokalet som eget salgs og visningslokale.

På Marienfryd der Veidekke nettopp er ferdig med overleveringen av 400 leiligheter har næringslokalene i høyblokka stått tomme siden oppstart av prosjektet. Nå kan det se ut til at det blir endringer på dette for de siste dagene har det kommet opp skilt som sier at det snart kommer Frisør og Sushi restaurant inn i lokalene. Skiltene sier at Hairdo og Hy`s Sushi og Wok snart åpner i to forskjellige deler av lokalene.

Det er veldig positivt at noen forsøker å fylle de tomme lokalen på gateplan på Ensjø, men det gjenstår å se om det er næringsgrunnlag for virksomheten.

Les tidligere sak om tomme næringslokaler på Ensjø

Marienfryd 012  Marienfryd 011