Skiltene med Parkering forbudt er kommet opp i Gladengveien på Ensjø.

IMG_5136 IMG_5132

Som Ensjø aktuell Informasjon skrev om i april i år så har det vært litt «uorganisert» parkering i noe som skal være første del av Petersborgaksen. Dette området skal i fremtiden være et park- og torgareal som skal forbinde Ensjø på tvers. Men siden alle tomtene rundt området ikke er utviklet med boliger, så tar det også litt tid med å utvikle park/torget på dette området.

Plassen ligger i Gladengveien mellom nr 4/6 og 8. Dette er området der brakkeriggen til Veidekke stod når man bygde boligprosjektene Verkshagen og Stålverkskroken. Området er tidligere eid av Obos, men er overdratt til Oslo kommune. I april skrev jeg at området enda ikke var lagt inn i Oslo kommune sitt eiendomsregister, dermed er det ingen etater som kan si at dette er vårt ansvar. Men Ensjø Aktuell er kjent med at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har eieransvar for området.

Som jeg skrev i april så skulle det komme opp skilter som hindret parkeringen på dette området, men det har tatt noe tid. Derimot på torsdag 2.august ble skiltene satt opp. Overraskende nok ble det satt opp privatrettslige skilter og ikke kommunale skilter. Jeg snakket med de som satte opp skiltene og de kunne opplyse om at det var Obos og ikke kommunen som hadde bestilt oppsettingen av skiltene. Nå har dette ikke noe å si på reguleringen av parkeringen annet at det vil være et privat selskap som kontrollerer området og ikke kommunen.

Årsaken til at det blir skiltet parkering forbudt er den «Vill manns parkeringen» som oppstod på området med at biler parkerte både 2 og 3 i bredden og hindret hverandre, slik at noen måtte benytte utkjøring over plenen og at det ble parkert på gangarealet til boligene osv. Så her må overivrige bilister som parkerte bilen, ta skylden for skiltingen.

Skiltene ble satt opp på torsdag, men på søndag står det fortsatt biler på området. Nå gjenstår det å se når de første bøtene blir delt ut på dette området og da blir det nok også stopp på parkeringen.

Ensjø Aktuell Informasjon har i tidligere saker om boligutviklingen skrevet at man må sikre seg parkeringsplass i det boligkomplekset man kjøper bolig i, hvis man har bil. Det var nesten umulig å finne parkeringsplasser i området, men etter at beboerparkeringen ble innført har mange som hensatt bilen sin på Ensjø forsvunnet og det er mer parkeringsplasser ledige til oss som faktisk bor her.

Les tidligere sak om denne parkeringen

 

IMG_5133 IMG_5135

Bilder fra April 2018

Parkering på Ensjø (7) Parkering på Ensjø (9)