Fartsdemperne i sykkelbanen på turvei D2 over Ensjø fjernes!

turvei d2 fartsdempere (6) turvei d2 fartsdempere (1)

I dag har man startet å grave i turvei D2 over Ensjø. Det er flere steder der man har gravd opp og fjernet de innlagte steinene som har fungert som fartsdempere i sykkelbanen. Dette har skjedd ved inngangen til Tiedemannsparken når du kommer over brua. Det har skjedd i selve Tiedemannsparken der Bertrand Narvesenvei krysset og det skal skje flere steder på den nyåpnede strekningen mellom Tiedemannsparken og Ensjøveien. Det er satt opp sperringer flere steder og det er en gravemaskin som holder på med jobben.

Det bekreftes fra kilder i kommunen at dette gjøres fordi man har konkludert med at disse fartsdemperne har virket mot sin hensikt og mange sykelister svinger opp på gangbanen for å unngå disse demperne. Det har blant annet medført større fare for de gående enn problemet med gående og syklende som krysser hverandres baner. Det har vært gjort et observasjons arbeid der man har sett på handlingsmønsteret ved disse fartsdemperne på Ensjø og fått bekreftelse på at dette er en dårlig løsning.

Derfor er det besluttet at disse fartsdemperne, som var en dårlig løsning for å skape trygghet for de gående langs og de gående som krysser sykkelbanen, skal fjernes. Når de tverrgående opphøyede stein fartsdemperne er fjernet, så vil det legges vanlig asfalt på stedet.

Ensjø aktuell informasjon har i tidligere sak skrevet om åpningen av turvei d2 i desember 2017 og i facebook diskusjonen på den saken kom det allerede da klager fra sykelistene som på at disse fartsdemperne var en dårlig løsning. Nå har man tatt konsekvensen av dette og fjerner steinene.

Nå blir det å håpe at både gående og syklende holder seg i skinnet og ikke skaper farlige situasjoner. Her hviler det nok størst ansvar på de som kommer på sykkel, så rådet er å tilpasse farten når det er andre myke trafikanter i veien!

Les sak om at turvei D2 over Ensjø åpnet

 

turvei d2 fartsdempere (13) turvei d2 fartsdempere (12)

turvei d2 fartsdempere (19)