Skanska legger fram planer for Skedsmogata 25 på Ensjø som de kjøpte sommeren 2017

skedsmogata 25 b skedsmogata 25 c

I kommunalt saksinnsyn kan man se at Skanska har fremmet sak om oppstartsmøte for Skedsmogata 25 som ligger mellom Kampen og Ensjø, rett ved Ensjø T-banestasjon. Denne Eiendommen var opprinnelig en del av reguleringen av tyngdepunktet som ble vedtatt i september 2015, men ble av de tidligere eierne trukket ut av reguleringen i før siste behandling.

I midten av 2017 kjøpte Skanska eiendommen for over 150 millioner kroner og gikk nok rett i gang med å prosjektere boliger på eiendommen. Eiendommen er på 2041m² Arealbruk og foreslåtte formål blir bolig. Forslagsstiller ønsker primært rent boligformål, eventuelt kombinert formål bolig/ forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting.

Uteoppholdsareal planlegges til omlag 14-16% av BRA og dette skal fordeles på bakke og tak. Man skriver også at man ønsker å kunne regne med overskytende tilgjengelig uteoppholdsareal på felt B1 på en del av utomhusplanen som ikke er utnyttet til MFUA for B1 opp mot K2.

Det planlegges en utnyttelse på 8500m2 BRA som utgjør 416 prosent. Det planlegges høyder på 6-8 etasjer. 6 etasjer mot Gjøvikbanen og 8 inn mot t-banen og torget på den andre siden.

Det som er annerledes i dette prosjektet er at Skanska har antydet at man ønsker å tilby noen andre boligformer enn de som allerede er ute på markedet, i tillegg til mer typiske leiligheter innenfor leilighetsnormen for Oslo. Derfor ønsker man å diskutere bruken av denne i prosjektet.

  • En type leilighetstype tilpasset torget med forretning/studio/kontor/ atelier på bakkenivå og bolig i 2. etasje.
  • to-etasje leiligheter på bakkenivå (4-5 roms)
  • 5 roms inklusive utleiedel 100-125m2
  • 4-roms med balkong 80-90m2
  • 3-roms med balkong- noen med 2 like soverom 55-65m2
  • 2-roms med fransk balkong eller balkong 35m2 uten UU og 45m2 UU
  • 4-5-roms toppleiligheter 120m2 med privat terrasse

Nå skal denne eiendommen igjennom vanlig reguleringsprosess. Det kan ikke tas noen snarveier, men siden den har vært gjennom dette tidligere så er det gjort mye arbeide fra tidligere, spesielt dette med høyder og utnyttelse er vurdert.

Men siden det åpenbart er tenkt at den eksisterende bygningen skal rives og det skal bygges opp på nytt, så er det muligheter som åpnes. Eksempelvis så kan man vurdere å gi bedre plass til en potensiell ny Jernbanestasjon på Gjøvikbanen. Skal man gjøre noe med undergangen over til Kampen. Trenger torget på Ensjøsiden en park på Kampensiden. Det er veldig lite utearealer på hele tyngdepunktet og dette kan kompenseres på dette området.

Her kan folk, Naboer, sameier og borettslag være kreative og spille inn muligheter på bedre utnyttelse og det må skje fort slik at kommunens folk i plan og bygningsetaten kan starte å tenke annerledes fra starten og ikke bare følge i utbyggers tankerekker.

Se dokument om byplangrepet

Se sak om salget av Skedsmogata 25

skedsmogata 25 a bro ensjø t bane 002

skedsmogata 25 presse