Nytt bussfelt i Grenseveien på Ensjø

bussfelt Bussfelt i grenseveien (14)

Grenseveien fra rundkjøringen ved Hasle torg bort til Gladengveien har hatt 2 filer så lenge man kan huske, men fra sommeren 2017 og da boligprosjektet Hovinbekken 3 var helt ferdig og sperringene i gata ble fjernet, har det blitt etablert bussfelt i høyre kjørefelt.

Nytt nå er at et av de to feltene som går motsatt vei, fra Gladengveien mot Hasle også har fått bussfelt i høyre kjørebane. Dette har skjedd ganske nylig. Det er så nytt at det ikke er gjort endringer på veimerkingen. Det kan være greit å kjenne til denne endringen.

Bussfelt i grenseveien (7)