Skanska har kjøpt Skedsmogata 25 rett ved T-banestasjonen på Ensjø

skedsmogata 25 presse bro ensjø t bane 002

Da har eierne av Skedsmogata 25 funnet ut at det er greit å selge eiendommen til Skanska. Det kan være at Skanska har lagt mye penger på bordet eller at eierne av Skedsmogata 25 ser at den fremtidige utviklingen i området ikke blir slik de har trodd.

Denne eiendommen var lenge med som en del av reguleringsplanen for tyngdepunktet på Ensjø, men i siste sekund trakk man seg ut og ønsket ikke lenger å være med. I ettertid har eierne av Skedsmogata sjekket ut egne planer med påbygg av 2 etasjer på eksisterende bygg, men åpenbart funnet ut at salg er det beste. Det ser ut til at salget til Skanska allerede ble gjort i juni/juli, men at Skanska hadde mange forbehold og måtte sjekke ut med EBY og PBE samt styrebehandle saken grundig.

I en e-post fra 6 juli kan man lese følgende «Skanska har nå fått aksept fra Consolidator på bud kjøp av Consolidators eiendommer. Det er imidlertid ganske tunge forbehold knyttet til Skanskas bud, slik at det er en reell risiko for at kjøpet ikke blir noe av. Forbeholdene skal avklares i en prosess fram mot slutten av september. Skanskas planer for eiendommene er å rive eksisterende bygg, og å oppføre et boligprosjekt på eiendommene.

Sett fra EBY og BYMs side, er dette svært positive nyheter. Vi er avhengig av å erverve grunn fra Consolidator for å bygge ny gangbru over T-banesporet (og vi får heller ikke bygget Ensjø torg med vannspeil før gangbrua er på plass). Denne ervervssaken har nå kjørt seg fast, og EBY forbereder ekspropriasjonssak. I tillegg åpner kjøpet, slik vi ser det, for klart bedre planfaglige løsninger for Tyngdepunktet enn det vi har fått til så langt, da vi hele tiden har måttet ta hensyn til det eksisterende bygget i planprosessen.»

I følge Skanska er denne eiendommen på 3035 kvm og den ligger plassert mellom allerede planlagte boligprosjekter på Ensjø Torg, og vil være et svært godt supplement til området.

Skanska sier i pressemeldingen at man umiddelbart starter med omreguleringen av tomten til boligformål, og man tror at det kan utvikles ca. 100 leiligheter. Dermed blir Skedsmogata 25 historie for i Skanska sine planer om boliger på eiendommen ligger det inne å rive eksisterende bygg,

Dette kjøpet gjør det lettere for oss å utvikle hele Ensjø Torg til et helhetlig boligområde uttaler Skanska.

Les pressemeldingen fra Skanska

Les tidligere sak om Skedsmogata 25 på Ensjø Aktuell Informasjon

Skedsmogata 25 012 Skedsmogata 25 009

Skedsmogata 25 007 Skedsmogata 25 001