Planforslag for Skedsmogata 25 på Ensjø / Kampen er sendt inn til Plan og bygningsetaten

 

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Skanska har kjøpt Skedsmogata 25 og senere skrevet om at Skanska har startet opp planprosessen for denne eiendommen. Nå i straten på desember har Skanska sendt inn planforslaget som ligger tilgrunn for den kommende offentlige høringen om prosjektet.

Denne eiendommen ligger midt inne på det regulerte området «Tyngdepunktet» ved Ensjø T-banestasjon. Men de tidligere eierne trakk seg ut av reguleringen i midten av 2015 rett før reguleringssaken for «Tyngdepunktet» i september 2015 ble vedtatt i bystyret.  Derfor kjøres det full regulering på eiendommen nå.

Det legges opp til å rive den gamle bygningen og oppføre en ny blokk med om lag 100 leiligheter. Det er planer for at planforslaget i januar 2019 skal ut på offentlig høring.

 

Les plan dokumentet som er sendt inn

Les tidligere sak om dette