Nye planer for bolig og næring på Hasle – ønsker å bygge 24.000 kvadratmeter ved Hasle T-banestasjon i nabolaget til Ensjø

økernveien 97

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om planer rundt Hasle T-banestasjon. Nå her en ny plan dukket opp der Arcasa Arkitekter i slutten av desember har anmodet Plan- og bygningsetaten (PBE) om forhåndskonferanse for Økernveien 97. Ensjø aktuell informasjon har i slutten av desember skrevet om at planprogram for Hasle og Valle hovin er lagt ut på høring og det har forslagstiller lest og allerede nå utfordrer Stor Oslo eiendom innholdet i denne planen.

Estate nyheter skriver 2.januar at Ifølge veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) defineres felt H2 som en del av det stasjonsnære området ved Hasle T-banestasjon. Arkitektselskapet ønsker å drøfte med PBE om dette bør tilsi at utnyttelsen kan økes fra 250 til 320 prosent, og at byggehøyder bør angis med 6-8 etasjer – med mulighet for 8-12 etasjer. Ettersom tomten har et areal på 7.500 kvadratmeter, tilsvarer en eventuell utnyttelse på 320 prosent et bebygd areal på 24.000 kvadratmeter.

Dette betyr at før høringsperioden for planprogrammet går ut 12.februar, så har en stor eiendoms utbygger, som kjøpte den aktuelle eiendommen i 2017, startet arbeidet å uthule planen som er sendt på høring. Dette gjøres selvsagt kun av en grunn og det er å bygge mest mulig kvadratmeter og tjene mest mulig penger på denne investeringen. Det har nok lite med utbyggers interesser for arkitektur og bomiljø å gjøre.

Les bestillingen av forhåndskonferanse

Les saken hos Estate nyheter

Les presentasjonen som er laget til møte med plan og bygningsetaten

Les saken om planprogram på høring

økernveien 97 a