Nå starter arbeidet med å lage lysregulering i krysset Ensjøveien og Gladengveien på Ensjø.

Ensjø torg ble formelt åpnet torsdag 31.oktober og nå starter arbeidet med å bygge lysreguleringen i krysset Ensjøveien og Gladengveien. Dette er en direkte oppfølging av informasjon som ble gitt på det åpne møtet om Ensjø 25.september på Teglverket skole.

Krysset i Ensjøveien/Gladengveien ble omtalt i Aftenposten i juli 2018 som at av Oslos ti farligste steder/veistrekninger, basert på alle ulykkene som skjer der. Nå skal det gjøres tiltak som sikrer dette krysset.

Ensjø Aktuell informasjon har skrevet mye om trafikksikkerhet på Ensjø og har tatt en prat med Aasulv Bygland i Bymiljøetaten, om hvordan krysset skal utformes og når man starter arbeidet. Vel arbeidet har kommet et godt stykke på vei allerede, for alle rør som skal brukes til kabler er allerede lagt i bakken på siden mot torget.

Når man etablerer lysregulering så vil krysset bli litt strammere og fotgjenger overgangene flyttes nærmere krysset. Så på hjørnet ved Kiwi så skal en lysstolpe flyttes og de taktile indikatorene ved den gamle fotgjenger feltet skal flyttes, slik at de er på linje med det som er laget på torgsiden.

Det blir et fullverdig lyskryss som gjelder for biler, fotgjengere og syklister. Det er noen avklaringer som må gjøres knyttet til lysene for sykler, for man tenker at disse skal få noen sekunders prioritet på bilene. Dette for at bilene ikke skal være uoppmerksomme og svinger når syklene skal rett fram.

Det er planlagt at arbeidet startes opp i uke 47 som er fra 11.november og man tenker at det skal være ferdig før jul. Det er firmaet Swarco som skal montere anlegget.

Dette prosjektet blir et flott trafikksikkerhetstiltak samtidig som det synligjør at Ensjø starter å bli en del av den indre byen.

Les sak fra info møtet i september